12 công cụ (công nghệ) tuyệt vời cho Easter Basket 2020

Hầu hết các thương nhân địa phương không dễ dàng vào lúc này. Một số thư viện, cửa hàng hoa, nhà hàng, v.v. không được phép mở các tòa nhà của họ đã thay đổi nhanh chóng và đang cố gắng giữ cho mình nổi lên thông qua dịch vụ giao hàng. Nếu bạn muốn hỗ trợ các cửa hàng yêu thích của mình, hãy truy cập trang web của họ để có cơ hội mua sắm mới nhất (một số thành phố cung cấp các trang tổng quan, chẳng hạn như Bamberg). Vì vậy, một món quà Phục Sinh – dù là hàng hóa hay phiếu quà tặng – có thể là niềm vui không chỉ cho người nhận mà còn cho cả thương gia.

Cuối cùng, cổ điển không được bỏ lỡ: