25 Nhiếp ảnh gia Danh mục đầu tư Trang web cho Cảm hứng Thiết kế Web

Cho dù bạn chuyên chụp ảnh cưới hay chụp ảnh chân dung, một điều rõ ràng: Bạn phải có một trang web giới thiệu các kỹ năng chụp ảnh của mình và giúp khách hàng tiềm năng dễ dàng đặt dịch vụ của bạn.

Khi nói đến việc trình bày các kỹ năng nhiếp ảnh của bạn, có một số lựa chọn. Bạn có thể sử dụng trang chủ để thêm hình ảnh anh hùng toàn chiều rộng hoặc trình chiếu có các tác phẩm hay nhất của bạn. Bạn cũng có thể thêm một bộ sưu tập nhỏ hơn trên trang chủ và dành toàn bộ trang cho danh mục đầu tư của bạn.

Bất kể bạn chọn tùy chọn nào, hãy đảm bảo chỉ bao gồm những phần tốt nhất của bạn và chia sẻ một vài từ về mỗi dự án để khách hàng tiềm năng có thể biết được bạn muốn làm việc với bạn như thế nào.

Nó cũng là một ý tưởng tốt để bao gồm một cách để liên lạc với anh ta hoặc đặt dịch vụ nhiếp ảnh của anh ta. Nếu bạn cần một chút cảm hứng sáng tạo cho cách tốt nhất để thể hiện kỹ năng chụp ảnh của mình, hãy xem các trang web danh mục nhiếp ảnh đẹp dưới đây.

Thêm cảm hứng cho thiết kế web: Kinh doanh và kinh doanh, thiết kế web sạch, thương mại điện tử, danh mục đầu tư sáng tạo, đại lý thiết kế, tối thiểu, phi lợi nhuận và từ thiện, một trang, cuộn parallax, nhà hàng và thực phẩm, đối xứng.

Otto van den Toorn

Otto van den Toorn nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Dự án Claxton

Claxton Project nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Nhiếp ảnh gia trang đích

Trang đích nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Mẫu danh mục đầu tư nhiếp ảnh tối thiểu (mẫu web)

Giới thiệu tối thiểu Mẫu nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Khám phá chân dung tuyệt vời

Great Portraits Khám phá danh mục đầu tư của các nhiếp ảnh gia trang web camera cảm hứng thiết kế web ui ux

Trải nghiệm đa phương tiện Earthawn

Kinh nghiệm đa phương tiện Earthawn nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Hamish Stephenson

Hamish Stephenson nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Danh mục nhiếp ảnh Alex Zane (Mẫu web)

Alex Zane nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Nicole Maria Winkler

Nicole Maria Winkler nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư webcam thiết kế web cảm hứng ui ux

Vĩnh cửu

Nhiếp ảnh gia vượt thời gian danh mục thiết kế web webcam cảm hứng ui ux

Nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh

Peter Lindbergh nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Danh mục đầu tư của nhiếp ảnh gia

nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư camera trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Mẫu nhiếp ảnh Brailie (mẫu web)

Brailie Photography Template danh mục máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Hoa cẩm tú cầu

Florent Petitfrere nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Kaiart

Kaiart nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Trưởng khoa Bradshaw

Dean Bradshaw nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Mẫu chụp ảnh Juno (mẫu web)

Juno Photography Template nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Chủ đề Mishra

Sujeet Mishra nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Danh mục đầu tư của nhiếp ảnh gia

Web portfolio nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Béla Adler và Salvador Fresneda

Béla Adler Salvador Fresneda nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Chọn tham gia Mẫu chụp ảnh và danh mục đầu tư tối thiểu (Mẫu web)

Opt Minimal Danh mục đầu tư Nhiếp ảnh Mẫu nhiếp ảnh gia trang web thiết kế web cảm hứng thiết kế ui ux

Shotview

Shotview nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Pablo Alfieri

Pablo Alfieri nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư webcam thiết kế web cảm hứng ui ux

Anthony Florio

Anthony Florio nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư webcam thiết kế web cảm hứng ui ux

Trang web của Nhiếp ảnh gia Shu Hellen

Shu Hellen nhiếp ảnh gia danh mục đầu tư máy ảnh trang web thiết kế web cảm hứng ui ux

Kết luận

Như bạn có thể thấy, có nhiều cách để hiển thị những bức ảnh tuyệt đẹp của bạn và thuyết phục khách hàng thuê bạn. Một trang web danh mục đầu tư tuyệt vời cũng sẽ cho phép bạn chia sẻ câu chuyện của mình và thậm chí bạn có thể sử dụng nó để giáo dục khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình chụp ảnh.

Từ việc tạo các phần Câu hỏi thường gặp đến chia sẻ bài đăng trên blog cho bạn biết cách chuẩn bị cho buổi chụp ảnh và những gì mong đợi trong thời gian này, trang web của bạn mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để chia sẻ công việc của bạn với mọi người và khiến khách hàng cảm thấy thư giãn trong suốt quá trình một buổi chụp hình Sử dụng các trang web trong danh mục đầu tư trên cho cảm hứng.