5 cách tạo tổng kiểm tra của tệp MD5 (Windows và Android)

Bạn muốn biết cách tạo tổng kiểm tra của tệp MD5? Bạn đang ở nơi tốt nhất, trong bài viết này tôi sẽ chỉ cho bạn 7 phương pháp để thực hiện việc này, vì vậy hãy đảm bảo tìm được phương pháp phù hợp với bạn.

Về cơ bản, tổng kiểm tra MD5 cho một tệp có thể được tạo bằng cách sử dụng dòng lệnh hoặc các ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như Trình tạo Hash hoặc công cụ Tổng kiểm tra MD5. Mục đích của tổng kiểm tra MD5 là để phát hiện bất kỳ loại tham nhũng nào, đặc biệt là sau khi tệp đã được chuyển.

Mục đích của bài viết này không phải là để giải thích thuật toán MD5, vì vậy nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết này trước. Nó sẽ giải thích mọi thứ bạn cần biết trước khi sử dụng tổng kiểm tra tệp MD5.

Bây giờ quay lại chủ đề chính của chúng ta, có nhiều cách để tạo tổng kiểm tra tệp MD5 và bây giờ tôi sẽ cung cấp cho bạn một số cách đó.

Sử dụng trình tạo md5 trực tuyến

Đây là một công cụ đơn giản để tính hàm băm MD5 của một chuỗi. MD5 là hàm băm một chiều, có nghĩa là nó nhận một tin nhắn và chuyển đổi nó thành một chuỗi chữ số cố định, còn được gọi là hàm băm tin nhắn.

Các Trình tạo hàm băm MD5 hoạt động bằng cách thêm một chuỗi vào không gian đã cho, một Bộ chuyển đổi MD5 sử dụng thuật toán băm mật mã được thiết kế dành riêng cho Hàm băm MD5 sử dụng 32 ký tự thập lục phân mảng ký tự. Để tính toán dữ liệu.

Sau khi ứng dụng đã được xử lý bởi Trình tạo hàm băm MD5, hàm băm MD5 có thể được gửi đến người nhận. Tính toàn vẹn có thể được xác minh bằng cách giải mã hàm băm MD5. Nếu thu được kết quả tương tự, chuỗi được xác minh.

Đây MD5 trực tuyến nó có một công cụ tạo có thể tạo hàm băm MD5 về không có sợi dây. Rất hữu ích cho mã hóa mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu nhạy cảm khác Trong MySQL, Postgres hoặc cơ sở dữ liệu khác. Công cụ này rất hữu ích cho Lập trình viên PHP, lập trình viên ASPvà tất cả những người sử dụng nó MySQL, SQL hoặc Postgres.

Tại dòng lệnh

Tiện ích dòng lệnh được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Microsoft Windows 10 dưới dạng dịch vụ chứng chỉ, đó là “CertUtil”. Dòng lệnh này cung cấp một công tắc “Hashfile” mà bạn có thể tạo chuỗi băm. Ở đây, một thuật toán cụ thể như MD5 có thể được sử dụng:

certutil-hashfile
certutil -hashfile myfile.zip MD5

Với PowerShell

Ngoài ra còn có một lệnh trong PowerShell.
Đây là phương pháp hiệu quả nhất và dễ dàng nhất vì nó không liên quan đến bất kỳ mã hóa nào. Nếu PowerShell được sử dụng 4.0, có một dòng lệnh trong đó, tức là cmdlet. Lệnh ghép ngắn này còn được gọi là “Get-FileHash”. Với dòng lệnh này, bạn có thể dễ dàng tạo tệp lối tắt

Trình tạo hàm băm: nhấp chuột phải để tạo tổng kiểm tra MD5

Bạn cũng có thể tìm thấy các công cụ có thể được sử dụng trong menu chuột phải trên tệp. Hash Generator trong một trong số chúng, chúng tôi sẽ sớm quay lại với nó. Nhưng không giống như những cái khác, nó thêm một tùy chọn hay cho hệ thống của bạn.

Sau khi cài đặt nếu bạn nhấp chuột phải vào ứng dụng này Windows, menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Trong trình đơn thả xuống này, có một tùy chọn được gọi là Trình tạo phím tắt giúp bạn tạo các phím tắt mong muốn trong tệp.

tiện ích tổng kiểm tra MD5

Đây là một tiện ích khác được sử dụng để tạo nhiều loại tổng kiểm tra hoặc giá trị băm khác nhau: Tiện ích tổng kiểm tra MD5 & SHA.
Công cụ tổng kiểm tra MD5 khác với trình tạo hàm băm ở chỗ nó so khớp tệp thực tế với tệp băm để xác minh và đảm bảo tính toàn vẹn của tệp.

Những bài viết liên quan

Back to top button