8 Điều đầu tiên Apple Watch Không thể làm điều đó

Apple đã phát hành rất nhiều Apple Watch mô hình qua nhiều năm, và đáng ngạc nhiên lão hóa Apple Watch loạt 1 sẽ sớm mất hỗ trợ cho phiên bản watchOS mới nhất. Thật xấu hổ cho những người dùng vẫn còn rung chuyển thế hệ đầu của họ Apple Đồng hồ, nhưng nó cũng có nghĩa là một số người sẽ phải bắt đầu suy nghĩ về việc nâng cấp lên một mẫu đồng hồ mới.

Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giúp người dùng bằng cách giải thích những gì họ có thể làm với mới nhất Apple Watch loạt 5, mà họ không thể làm với bản gốc Apple Watch. Các Apple Watch đã đi một chặng đường dài và những ai muốn nâng cấp nên biết những khác biệt lớn, hãy tiếp tục đọc để duyệt 8 của họ.