[ANNOUNCEMENT] State of CBPS – Một nỗ lực chung của các bản phát hành PS Vita.

Nhiều bạn có thể buồn vì nguồn tin chính thức của Vita, cuộc họp báo của Sony, đã bị hủy bỏ. Nhiều bạn mong đợi một điều tuyệt vời về Vita từ một nguồn chính thức như vậy.

Nhưng chúng tôi tại CBPS đã may mắn lên kế hoạch cho một điều gì đó trong quá khứ 2 tháng.

là một sự kiện video giới thiệu nội dung mới cho Cảnh hack trắng.

Điều này bao gồm các plugin gốc mới, các trò chơi gốc mới, DLC tùy chỉnh và các tin tức khác liên quan đến phát triển White.

Tất cả trong tất cả, nó sẽ được trình bày bởi các giác quan tập thể.

Nó sẽ được lên kế hoạch cho buổi ra mắt vào YouTube vào ngày sau:

6: 00 GIỜ
9: 00:00 PDT

https://twitter.com/CBPS9

Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy bạn ở đó, và nhớ đó là SO CBPS!

Stolpen [ANNOUNCEMENT] State of CBPS – Một nỗ lực chung của các bản phát hành PS Vita. lần đầu tiên xuất hiện trên Wololo.net.