Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Apple Bị Từ Chối Một Dụng Đó Không Phải Là Từ Tổ Chức Sức Khỏe

Kế hoạch

Apple đã từ chối một liên quan dụng đó không phải là từ công nhận chăm sóc y tế hay tổ chức chính phủ.

Như mỗi CNBCbốn phát triển xác nhận rằng Apple từ chối ứng dụng của họ, mà sẽ cho phép người dùng để theo dõi sự lây lan của kế hoạch. Các dữ liệu cho các ứng dụng là có nguồn gốc từ các nguồn như những NGƯỜI.

Bốn độc lập phát triển nói với CNBC mà Apple từ chối ứng dụng của họ, mà sẽ cho phép những người để xem liệu thống kê về những quốc gia đã được xác nhận trường hợp của COVID-19 kế hoạch. Một số trong những ứng dụng, sử dụng dữ liệu từ các nguồn tin cậy như Chức y Tế thế Giới (tiếng NGƯỜI) để tạo ra điều khiển hoặc sống bản đồ. Một số nhà phát triển yêu cầu không được đặt tên để tránh một biến chứng với Apple’s xét xử lý.

Lý do cho sự từ chối được rằng các ứng dụng đã không được phát triển bởi một viên chức chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức chính phủ. Apple’s phản ứng đã được viết rằng “dụng với thông tin về y tế hiện nay thông tin cần phải được trình của một tổ chức công nhận được”. Để tránh bất kỳ thông tin sai lạc trong dịch bệnh này, Apple là đặt biệt tập trung vào các nguồn dữ liệu cũng như sự phát triển đằng sau những ứng dụng.

Tuy nhiên, bất chấp sự hạn chế, vẫn có các ứng dụng được sử dụng từ khóa spam xuất hiện ở gần đầu của kết quả tìm kiếm trong các ứng Dụng Cửa hàng. Screenshots miễn phí trên mạng xã hội thấy làm thế nào một số phát triển đang cố lợi dụng và nhận được dùng để tải trò chơi của họ và dụng.

Mặt khác, Google đã thực hiện một chút công việc tốt hơn bằng cách đảm bảo rằng không có phát triển có thể tận dụng lợi thế của bệnh dịch. Các công ty cho thấy không có kết quả khi người tìm kiếm “kế hoạch” hoặc “COVID-19” trên những Google Play Store. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho nó khó khăn cho người dùng để tải về hữu ích ứng dụng liên quan đến bệnh dịch, đó có thể giúp nhận thức, theo dõi và phòng ngừa. Tuy nhiên, Google đã công bố một biên tập với một danh sách của các ứng dụng như CDC, hội chữ Thập Đỏ Mỹ, Twitter và bác Sĩ, trên Cầu, mà có thể giúp người ở lại được thông báo.

Trong khi những hạn chế này là không cho phép phát triển để cung cấp các giải pháp hữu ích để dùng điện thoại thông minh, lý do đằng sau Apple và quyết định của Google là dễ hiểu là điều cuối cùng bất cứ ai muốn trong những lúc khó khăn là sự lây lan của thông tin sai lệch và nền tảng lạm dụng.

Gửi