Apple Cuộn ra các bản đồ 3D được cập nhật mới cho Philadelphia

Cái mới Apple Bản cập nhật bản đồ mang đến các địa danh 3D tùy chỉnh cho thành phố của tình anh em.

Trong tháng Chín, Apple đã thông báo rằng Apple Bản đồ sẽ có được một tính năng mới – việc bổ sung các tính năng điều hướng và khám phá 3D. Các thành phố đầu tiên nhận được các tính năng là London, Los Angeles, Thành phố New York và khu vực Vịnh San Francisco.

Bây giờ, Philadelphia đến lượt mình, như đã lưu ý trên AppleTrang Tính khả dụng của Tính năng cho Apple Bản đồ. Bạn có thể xem các mô hình 3D mới được thêm vào Philly bằng cách xem thành phố trên iPhone, iPad hoặc Mac của mình.

Các điểm mốc bao gồm các địa điểm như Thư viện Mỹ thuật Fisher, Ga 30 Street, One Liberty Place, Tòa thị chính Philadelphia và Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia.

Apple đã và đang làm việc để cải thiện Maps khi bắt đầu triển khai các tính năng mới cho các thành phố lớn trên toàn cầu. Vào ngày 10 tháng 12 năm Apple đã triển khai các bản cập nhật cho Úc, thêm các tính năng mới như Xem xung quanh và Chia sẻ ETA và cải thiện các tính năng điều hướng hiện có.

Nguồn: Appleinsider