Apple Kiểm chứng Apple Watch Trọng lượng của bộ 5 Dành cho người mẫu

Khi phát hành vào tháng 9 Apple Watch Bộ truyện 5 công ty đã phạm sai lầm về trọng lượng của các mô hình thép không gỉ và titan.

Apple Watch Bộ truyện 5

Ở thời điểm bắt đầu Apple Nó đã được đề cập rằng mô hình titan sẽ nhẹ hơn 45 phần trăm so với phiên bản không gỉ. Sau đó, họ nói rằng đồng hồ sẽ có trọng lượng tương đương với mô hình thép không gỉ.

Chi tiết không chính xác đã được sửa chữa. Dòng sản phẩm Titan 5 40 mm nặng 35,1 gram, trong khi mô hình 44mm sẽ nặng 41,7 gram, nhẹ hơn khoảng 13% so với các biến thể thép không gỉ.

Loạt mô hình gốm 5 nặng 46 mỗi cái.7 gam và 39,7 gram cho các mô hình 44 và 40 mm. Đồng hồ bằng nhôm 5 nặng gần giống như mô hình trong loạt 4.

Vòng đầu tiên Apple Watch Forbeställningsserie 5 Ngày 20 tháng 9 đến cùng với iPhone 11 Pro và iPhone 11.