Apple Pay : dịch vụ thanh toán không tiếp xúcApple cuối cùng cũng đến Crédit Agricole

Dịch vụ thanh toán không tiếp xúcApple, Apple Pay, hiện đã có tại Crédit Agricole ở Pháp do đó, khách hàng của ngân hàng cuối cùng có thể sử dụng thẻ ngân hàng của họ để thanh toán bằng Apple Pay. Do đó, nếu bạn là khách hàng của ngân hàng đang nghi vấn, trên iPhone của bạn, hãy truy cập ứng dụng Wallet, nhấn vào dấu + ở phía trên bên phải màn hình. Sau đó đi qua các hướng dẫn để thêm thẻ của bạn.

Apple Pay  Tín dụng Nông nghiệp Apple Pay : Dịch vụ thanh toán không tiếp xúc của Apple cuối cùng đã đến Crédit Agricole

điều khoản Apple Pay : dịch vụ thanh toán không tiếp xúcApple cuối cùng cũng đến Crédit Agricole xuất hiện đầu tiên trên AppSystem.