Apple Phát hành Lyric Video Mới cho ‘Snoopy Quà cho Auld …

Như Apple TV + phát trực tuyến bản đặc biệt gốc “Charlie Brown”, công ty cũng đã phát hành video lời bài hát “Snoopy Presents For Auld Lang Syne”.

“For Auld Lang Syne” đã được phát trực tuyến trên Apple TV + kể từ ngày 10 tháng 12, nhưng bây giờ một đoạn video ngắn đặc biệt đã được phát hành để quảng bá nó. Video mới bao gồm các đoạn trích từ toàn bộ chương trình, nhưng chủ yếu là một hoạt hình hoàn toàn mới.

Thay vì một video có ca từ thông thường có thể có văn bản trên nền đơn giản, Apple tạo hoạt ảnh cho các từ cùng với các chuỗi được vẽ đặc biệt có các nhân vật “Charlie Brown” đang hát.

“Snoopy Presents For Auld Lang Syne” là kỳ nghỉ đặc biệt đầu tiên của “Charlie Brown” được thực hiện kể từ Apple TV + hợp tác với các chủ sở hữu quyền bao gồm WildBrain.

Nguồn: Appleinsider