Apple ra mắt iOS 7.1.2 cập nhật phần mềm

Mumbai: Apple Inc ra mắt iOS 7.1.2 cập nhật phần mềm cho các thiết bị của nó. Bản cập nhật về cơ bản bao gồm các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật. Không có bản cập nhật nào trong thiết kế hoặc giao diện và người dùng sẽ khó nhận thấy những thay đổi.

IOS 7.1.2, là 32.3 MB về kích thước, đã sửa lỗi truyền dữ liệu cho một số phụ kiện của bên thứ ba, bao gồm cả máy quét mã vạch. Nó cũng đã khắc phục sự cố với lớp bảo vệ dữ liệu của tệp đính kèm thư. Bản cập nhật cũng đã cải thiện kết nối iBeacon.

. .