Asus ROG Strix GA35-G35DX là một PC chơi game với tất cả các thành phần của nó