Avast đã báo cáo là đã bán dữ liệu người dùng cho các công ty bên ngoài

Avast đã báo cáo là đã bán dữ liệu người dùng cho các công ty bên ngoài 1Khi nói đến phần mềm chống vi-rút, Avast có lẽ là một trong những lựa chọn phổ biến và được sử dụng rộng rãi hiện nay. Tuy nhiên, dường như nếu bạn coi trọng quyền riêng tư của mình, bạn có thể muốn lưu ý về một cuộc điều tra gần đây được thực hiện bởi Motherboard và PCMag, trong đó người ta đã phát hiện ra rằng Avast đã bán dữ liệu người dùng cho các công ty bên ngoài.

Nói một cách cụ thể, chính là Avast mà Avast bán trực tiếp cho họ, mà là thông qua một công ty con của công ty có tên là Jumpshot. Dựa trên các tài liệu nội bộ mà Motherboard và PCMag quản lý để có được bàn tay của họ, người ta đã phát hiện ra rằng phần mềm Avast, đã theo dõi người dùng và các hoạt động trực tuyến của họ, thậm chí là lần nhấp của họ, cho đến lần thứ hai.

Avast trước đây đã nói với những người dùng đã chọn chia sẻ dữ liệu rằng dữ liệu họ thu thập đã bị hủy nhận dạng, có nghĩa là không ai biết rằng đó là bạn. Tuy nhiên, theo PCMag, điều này hoàn toàn đúng. Điều này là do thực tế là hoạt động của người dùng được theo dõi chi tiết đến mức nó trở nên gần như duy nhất cho mỗi người dùng.

Họ đã đưa ra một ví dụ về cách một cú nhấp chuột có thể được sử dụng để tìm ra rằng người dùng đã mua thứ gì đó từ Amazon vào ngày nào và thời gian nào, có nghĩa là nó sẽ khó cho Amazon để tìm ra người dùng đó chỉ dựa trên dữ liệu này.

Avast trước đó đã bị dính một chút nước nóng khi phát hiện ra rằng phần mở rộng trình duyệt của mình đã thu thập nhiều dữ liệu hơn mức cần thiết, dẫn đến việc loại bỏ (tạm thời) khỏi các cửa hàng trình duyệt web.

Nộp vào. Đọc thêm về và. Nguồn: hành vi xấu xa