Bạn có hào hứng cho iPhone mới? Theo dõi iPhone của chúng tôi trong cuộc thi tuổi

IPhone mới đầu tiên trong thập kỷ dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng 9 năm nay và chúng tôi đã nghe nhiều tin đồn về gia đình thiết bị sắp ra mắt.

Trong phạm vi bảo hiểm iPhone mới của chúng tôi, chúng tôi muốn xem lại lịch sử điện thoại thông minh 13 năm. Nó đã thay đổi rất nhiều và bạn có thể đã quên một số thiết bị mà chúng ta đã thấy Apple Bán hàng từ năm 2007.

TechRadar đã bao gồm iPhone kể từ ngày đầu tiên, vì vậy ban đầu chúng tôi đã thu thập các thử nghiệm trên mọi thiết bị Apple tìm kiếm cái mới iPhone SE và iPhone 11.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy bài kiểm tra iPhone đầy đủ của chúng tôi để bạn có thể kiểm tra kiến ​​thức về Điện thoại thông minh mọi thời đại: