Tin tức và Phân Tích của tất cả các Thiết bị di động!

Bạn có thể tắt Google Khám phá trên Android và iOS

Google Discover, từ tên cũ Google Feed, là một dịch vụ ra mắt vào năm 2018 và được triển khai cho tất cả người dùng của công cụ tìm kiếm nổi tiếng, thông qua điện thoại thông minh, cung cấp cho họ tin tức được phân loại theo chủ đề.

Nếu bạn thấy tính năng này không cần thiết, có thể tắt nó trên Android và iOS. Đối với điều này, bạn cần:

  • Mở ứng dụng Google
  • Nhấn vào biểu tượng hồ sơ người dùng (được thể hiện bằng tên viết tắt, hình ảnh hoặc ảnh chụp)
  • Đi vào Cài đặt sau đó Chung
  • Tắt tính năng Khám phá