Bảo vệ theo dõi đến với Microsoft Edge cho iOS

Đêm qua, Microsoft đã cập nhật Microsoft Edge trên iOS với tính năng bảo vệ theo dõi tương tự được tìm thấy trong phiên bản máy tính để bàn của trình duyệt.

Microsoft Edge 44.13.1 được phát hành Apple Cửa hàng ứng dụng vào ngày 23 tháng 2 và bao gồm các thay đổi sau:

Theo dõi phòng ngừa Chọn số khối cơ bản, cân bằng hoặc nghiêm ngặt. Bạn cũng có thể tạo ngoại lệ để cho phép tất cả các trình thu thập thông tin trên một trang web đáng tin cậy. Tính năng này chưa có sẵn trong phiên bản trình duyệt Android.

Đồng bộ hóa với Edge mới. Điều này đã có sẵn trên Android từ lâu, nhưng người dùng iOS cuối cùng cũng có thể chọn đồng bộ hóa dấu trang, mật khẩu và thông tin khác với Microsoft Edge hoặc Microsoft Edge Legacy mới.

Những cải tiến khác Microsoft cho biết họ cũng đã thực hiện một số sửa lỗi phổ biến và cải thiện hiệu suất.

Nếu bạn đã sử dụng Edge trên iOS, bạn sẽ tự động nhận phiên bản mới của ứng dụng. Nếu không, bạn có thể tải xuống từ Apple Cửa hàng ứng dụng

Nổi bật với Edge cho iOS