Bắt chước Chris Evans với những chú chó vàng Twitter tài khoản

MarvelTài khoản “Chris Evans as Golden Retrievers”, bắt chước ‘Captain America’ Chris Evans với Golden Retrievers, một trong những người bạn dễ thương nhất của mọi người, khiến những người theo dõi của nó mỉm cười và ấm lòng.

Các nền tảng truyền thông xã hội đã thay đổi hoặc định hình lại nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta. Hài hước là một trong những lĩnh vực mà nó thay đổi và có lẽ mang lại những “viên ngọc mới”. Nhờ những nền tảng này, mọi người đã sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra những câu chuyện cười khiến mọi người mỉm cười. Một trong số chúng được gọi là “Chris Evans as Golden Retrievers”. Twitter tài khoản.

MarvelTài khoản, ví các bức ảnh và nhiều hình ảnh khác nhau của Chris Evans, Captain America của Captain America, với Golden Retrievers, một trong những người bạn dễ thương nhất của mọi người, khiến khuôn mặt mỉm cười và trái tim tan chảy cùng một lúc. Dưới đây là một số chia sẻ từ tài khoản này làm tan chảy trái tim.

1. Nhìn xuống đất và suy ngẫm có thể không chỉ là hành vi của con người:

2. Hạnh phúc của Golden Retriever phản ánh hạnh phúc của Chris Evans:

3. Rõ ràng là bằng cách nhắm mắt họ trở nên dễ thương hơn nhiều:

4. Đôi khi một cái nhìn truyền tải thông điệp dự định hiệu quả hơn giao tiếp bằng lời nói:

5. Golden Retrievers xứng đáng được soi gương nhiều như Chris Evans:

Bạn có thể nhấp vào đây để xem các bài viết khác của tài khoản và vui lên ngày của bạn.

Nguồn: https://twitter.com/retrievans

Những bài viết liên quan

Back to top button