Bây giờ bạn có thể chơi trò chơi MS-DOS trên Twitter

Washington: Trò chơi cổ điển hiện có thể được chơi trên Twitter, bằng cách tweet URL mà người dùng trò chơi muốn chơi.

Theo Verge, tính năng này dường như chỉ hoạt động đối với các trò chơi MS-DOS ngay bây giờ.

Ngoài ra, người dùng thậm chí có thể nhúng tweet và do đó, trò chơi bên trong một trang web.

Internet Archive đã thêm 2400 trò chơi MS-DOS vào đầu năm nay, bảo tồn các trò chơi cổ điển bằng cách làm cho chúng có thể chơi được trong trình duyệt của bạn. Những nỗ lực của nhóm đã bao gồm tất cả mọi thứ, từ trò chơi MS-DOS đến các tựa game từ các trò chơi điện tử.

Các tựa game cổ điển như Street Fighter gốc, Metal Gear, Maniac Mansion, Oregon Trail và Doom đều có sẵn, với nhược điểm duy nhất là người dùng phải truy cập trang của từng trò chơi cụ thể để chơi chúng.

Nhưng không phải trò chơi nào cũng phù hợp với nền tảng này, nếu xét đến phần cứng chuyên dụng từng được yêu cầu để chơi các trò chơi này.

. .