BlazBlue: Phần còn lại của các nhân vật DLC Cross được tiết lộ

Arc System Works đã tiết lộ nhân vật DLC mới nhất cho BlazBlue: Cross Tag Battle. Phạm vi bao gồm Celica A. Mercury từ BlazBlue: Central Fiction, Elizabeth từ Persona 4 Arena Ultimax, Tohru Adachi từ Persona 4 Arena Ultimax, Hilda từ Under Night In-In và Susanoo từ BlazBlue: Central Fiction. Những nhân vật này sẽ tham gia Yumi được Kagura Senran công bố trước đây: Estival Versus, Akatsuki Blitzkampf’s Blitz Tank, Akatsuki Blitzkampf’s Akatsuki và RWBY’s Neo Politan. Chúng đều là một phần của phiên bản trên mạng 2.0 Gói nội dung, sẽ được phát hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 và có giá $ 25.

Cập nhật cùng ngày 2.0 Miễn phí sẽ đến trong tuần. Bản cập nhật này sẽ bao gồm các điều chỉnh cho số dư chính cho từng ký tự, nhưng không có điều chỉnh cụ thể nào được chỉ định.