Cách chỉ hiển thị danh mục con trong vòng lặp thư WordPress của bạn

Trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã chia sẻ cách bạn chỉ có thể hiển thị danh mục chính trong vòng lặp bài đăng WordPress của mình. Bài viết này là sự tiếp nối của một kỹ thuật tương tự, ngoại trừ ở đây chúng tôi chỉ cố gắng hiển thị danh mục con trong vòng lặp WordPress của bạn. không may thể loại () nó không có tham số tùy chọn như child = 0 độ sâu = -1. Khi chúng tôi tạo thư viện WordPress của mình, đây là một trong những vấn đề chúng tôi phải giải quyết khi chúng tôi tổ chức các trang web độc đáo mà chúng tôi muốn.

Để chỉ hiển thị danh mục con trong vòng lặp thư (chủ yếu là single.php), bạn chỉ cần thay thế đoạn mã sau:

với mã này: