Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách đặt video | Màn hình Android |

Cách đặt video | Màn hình Android | Ứng dụng hình nền video trực tiếp | video dưới dạng hình nền sống | BỞI

Video hình nền sống

Ảnh bìa

वीडवीडयोयो वीडयोयो

Ứng dụng hình nền HD

वशषत
– वीडवीड ा ाा
– ससकक
– ससषमअ

Video Live Wallpaper là một công cụ cho phép bạn đặt video tưởng niệm hoặc bất kỳ video nào làm Hình nền sống

Hình nền video trực tiếp (Miễn phí +, Google Play) →

Đặc trưng
– Có thể điều chỉnh một phần của video
– Phù hợp với màn hình
– Bật hoặc tắt âm thanh