Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách kết nối bàn phím Bluetooth với máy tính bảng Google Pixel

Nếu bạn là chủ sở hữu đáng tự hào của máy tính bảng Google Pixel, bạn đã quen thuộc với thiết kế đẹp mắt và khả năng ấn tượng của nó.

Tuy nhiên, có những thời điểm trải nghiệm gõ xúc giác có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về năng suất và tính dễ sử dụng. Đây là lúc việc tích hợp bàn phím Bluetooth phát huy tác dụng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước về cách kết nối bàn phím Bluetooth với máy tính bảng Google Pixel của bạn. Trước khi bạn bắt đầu quá trình ghép nối, hãy đảm bảo rằng bàn phím Bluetooth của bạn đã được bật nguồn và ở chế độ có thể phát hiện.

Cách kết nối bàn phím Bluetooth với máy tính bảng Google Pixel

Mở khóa máy tính bảng Google Pixel của bạn và điều hướng đến màn hình chính, sau đó nhấn vào biểu tượng hình bánh răng “Cài đặt” biểu tượng. Trong menu Cài đặt, cuộn xuống và nhấn vào “Các thiết bị đã được kết nối” lựa chọn.

Bên trong bảng cài đặt Thiết bị được kết nối, bạn sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn khác nhau liên quan đến kết nối thiết bị. Tìm kiếm và chọn “Ghép nối thiết bị mới” lựa chọn.

Danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ xuất hiện trên màn hình. Đây là những thiết bị mà máy tính bảng Google Pixel của bạn đã phát hiện. Tìm tên bàn phím Bluetooth của bạn trong danh sách và nhấn vào tên đó để bắt đầu quá trình ghép nối.

Làm theo mọi lời nhắc trên màn hình xuất hiện. Trong quá trình ghép nối, bàn phím hoặc máy tính bảng có thể nhắc bạn nhập mã ghép nối để thiết lập kết nối an toàn. Nếu cần mã, hướng dẫn sử dụng bàn phím Bluetooth của bạn thường cung cấp mã đó.

Sau khi quá trình ghép nối hoàn tất, máy tính bảng Google Pixel của bạn sẽ hiển thị thông báo xác nhận cho biết kết nối bàn phím Bluetooth thành công. Bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng bàn phím để nhập văn bản trên máy tính bảng của mình.