Cách loại trừ bài đăng cuối cùng khỏi vòng lặp bài đăng WordPress

Loại trừ các bài đăng mới nhất trong vòng lặp và / hoặc bài viết bù trong vòng lặp là một trong những điều có ích khi chỉnh sửa hoặc thiết kế chủ đề. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể sử dụng tham số offset trong hàm wp_query để loại trừ các bài đăng mới nhất khỏi vòng lặp bài đăng WordPress.

Trước tiên bạn sẽ cần tìm vòng lặp bạn đang làm việc. Sau đó, bạn sẽ cần thêm tham số sau:

query_posts (‘post_per_page = 5 & bù đắp = 1Cúc);

Truy vấn này cho biết chu trình chỉ hiển thị 5 bài viết sau bài gần đây nhất (1). Phần quan trọng của mã này là “bù” và từ ma thuật này đang làm mọi thứ.

Mã vòng lặp của bạn sẽ trông như thế này:

php
query_posts (‘post_per_page = 6 & bù đắp = 1Cúc);
if (have_posts ()): while (have_posts ()): the_post ();
?>

Điều này nên được. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, hãy hỏi qua ý kiến.

Nguồn: WP Codex