Cách loại trừ bài đăng cuối cùng khỏi vòng lặp thư WordPress

Loại trừ các bài đăng vòng lặp mới nhất và / hoặc bài viết bù trong vòng lặp là một trong những điều hữu ích khi chỉnh sửa hoặc thiết kế chủ đề. Bài viết này chỉ cho bạn cách sử dụng tham số bù trong tính năng wp_query để loại trừ các bài đăng mới nhất khỏi vòng lặp thư WordPress.

Trước tiên bạn phải tìm vòng lặp bạn đang làm việc. Sau đó, bạn phải thêm tham số sau:

query_posts (‘Post_per_page = 5 & bù đắp = 1’);

Câu hỏi này cho bạn biết rằng xe đạp chỉ nên được hiển thị 5 bài đăng theo bài mới nhất (1). Phần quan trọng của mã này là “bù” và từ ma thuật này làm tất cả.

Mã vòng lặp của bạn sẽ trông như thế này:

phpquery_posts (‘Post_per_page = 6 & bù đắp = 1’); If (have_posts ()): while (have_posts ()): the_post ();?>

Điều này nên được. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, hãy hỏi qua ý kiến.

Nguồn: WP Codex