Cách nhúng video từ YouTube với âm lượng bị tắt tiếng

Phần lớn các video trên Facebook được xem với âm thanh bị tắt. Khi cuộn qua dòng thời gian, cho dù trên ứng dụng máy tính hay điện thoại thông minh, video sẽ tự động phát nhưng âm lượng không phát trừ khi bạn nhấn và mở video. Không có gì sai với điều đó và nó không làm phiền những người khác đang xem phim con mèo thứ 50 trên dòng thời gian của họ. Nếu bạn muốn nhúng video từ YouTube tắt âm thanh theo mặc định, bạn có thể sử dụng một tập lệnh nhỏ do Amit Agarwal từ Labnol viết để cho phép bạn thực hiện việc này. Các video phát tự động nhưng âm thanh bị tắt. Người dùng truy cập trang web của bạn và xem video sẽ cần tăng âm lượng theo cách thủ công. Đây là cách nó hoạt động.

xem phim YouTubebạn muốn nhúng và ghi chú ID video từ thanh URL/địa chỉ trong trình duyệt của mình. Đó là một chuỗi văn bản ngay sau “https://www.youtube.com/watch?v=”

Đây là tập lệnh cần thiết để nhúng video. Chỉ cần thay thế “YOUR_VIDEO_ID” ở dòng thứ tám bằng ID video mà bạn vừa sao chép.

<div id="muteYouTubeVideoPlayer"></div>

<script async src="https://www.youtube.com/iframe_api"></script>
<script>
function onYouTubeIframeAPIReady() {
var player;
player = new YT.Player('muteYouTubeVideoPlayer', {
videoId: 'YOUR_VIDEO_ID', // YouTube Video ID
width: 560, // Player width (in px)
height: 316, // Player height (in px)
playerVars: {
autoplay: 1, // Auto-play the video on load
controls: 1, // Show pause/play buttons in player
showinfo: 0, // Hide the video title
modestbranding: 1, // Hide the Youtube Logo
loop: 1, // Run the video in a loop
fs: 0, // Hide the full screen button
cc_load_policty: 0, // Hide closed captions
iv_load_policy: 3, // Hide the Video Annotations
autohide: 0 // Hide video controls when playing
},
events: {
onReady: function(e) {
e.target.mute();
}
}
});
}
// Written by @labnol
</script>

Sử dụng mã nhúng và video này YouTube sẽ bị tắt tiếng. Đây là giao diện của nó (ảnh chụp màn hình bên dưới).

youtube-mute-video

Chúng tôi nên đề cập rằng điều này sẽ không hoạt động đối với các video không thể nhúng, tức là chúng có các hạn chế nhúng, nhưng nó sẽ hoạt động đối với hầu hết mọi loại video khác.

Qua Labnol

Những bài viết liên quan

Back to top button