Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách sử dụng Okoa Stima

Okoa stima là sáng kiến ​​của KPLC hợp tác với Safaricom, được thành lập vào năm 2015 dành cho cả khách hàng Safaricom trả trước và trả sau, nơi bạn có thể mua mã thông báo KPLC và thanh toán hóa đơn tiền điện bằng tín dụng.

Dịch vụ này cho phép bạn vay bất kỳ số tiền nào dựa trên hạn mức tín dụng được xác định trước dựa trên mức độ xứng đáng về tín dụng của bạn. Khoản thấu chi này sẽ bị tính phí 10% và phải trả bằng 7 ngày.

Bạn chỉ có thể đăng ký tối đa 3 Tài khoản KPLC có số Safaricom và mã thông báo đã mua của bạn không thể được sử dụng trên tài khoản khác ngoại trừ 3 mà bạn đã đăng ký.

Cách đăng ký Okoa Stima

Quay số *885# từ số Safaricom của bạn.

Chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Okoa Stima.

Cung cấp số ID quốc gia của bạn.

Thiết lập mã PIN ưa thích của bạn và xác nhận.

Bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận qua SMS, chọn tiếp tục.

Nhập mã PIN dịch vụ của bạn

Chọn đăng ký tài khoản và chọn “Đăng ký ngay”.

Chọn loại tài khoản của bạn, Trả trước hoặc Trả sau

Nhập số tài khoản trả trước hoặc trả sau của KPLC và gửi đơn đăng ký của bạn.

Làm cách nào để Kích thích Okoa

Sau khi bạn đã đăng ký;

Quay số *885# và làm theo hướng dẫn.

Sau đó nhập mã PIN của bạn.

Chọn tùy chọn mà bạn muốn dù là trả trước hay trả sau, sau đó chọn “Okoa Stima”.

Chọn ‘Yêu cầu tùy chọn nạp tiền khẩn cấp’ rồi nhập số tài khoản.

Chọn số tiền đã đặt và nhấn OK.

Bạn sẽ nhận được xác nhận SMS cho Okoa Stima bằng mã thông báo mà bạn tải vào tài khoản của mình.