Cách sửa playlist tiếp theo khi đang phát nhạc trong Shuffle trên iOS

Thư viện âm nhạc của chúng tôi bao gồm hai loại bài hát. Những bài hát chúng ta nghe đi nghe lại và những bài hát chúng ta thích nhưng không nghe thường xuyên. Không chắc là chúng tôi sẽ xóa những bài hát này khỏi thư viện của mình vì bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ muốn nghe chúng. Nó có thể xảy ra. Chế độ phát ngẫu nhiên trong ứng dụng Âm nhạc trên iOS là một cách hay để liên tục chuyển đổi giữa các bản nhạc bạn đang nghe. Bạn không bị giới hạn trong một lựa chọn nhỏ từ thư viện và một số bài hát khác trên điện thoại của bạn có cơ hội được nghe. Ứng dụng Âm nhạc trên iOS cung cấp cho bạn một số quyền kiểm soát bài hát nào sẽ phát tiếp theo ở chế độ phát ngẫu nhiên. Bạn có thể chỉnh sửa danh sách phát tiếp theo trong khi phát nhạc theo thứ tự ngẫu nhiên. Đây là cách.

Mở ứng dụng Âm nhạc trên thiết bị iOS của bạn và phát nhạc ở chế độ phát ngẫu nhiên. Khi bài hát đầu tiên bắt đầu phát, hãy nhấn vào thanh trình phát nhỏ ở cuối màn hình.

Trên màn hình bài hát chính, cuộn xuống qua các điều khiển phát lại và bạn sẽ thấy danh sách tất cả các bài hát được xếp hàng để phát. Danh sách này có thể chỉnh sửa được; chỉ cần giữ, kéo và thả bài hát này qua bài hát khác.

Tính năng này khả dụng trong ứng dụng Nhạc trên iOS 10. Có thể các phiên bản iOS cũ hơn cũng có tính năng này. Ứng dụng Âm nhạc thường xuyên được xây dựng lại, vì vậy thật khó để chắc chắn trừ khi bạn đang sử dụng phiên bản iOS cũ hơn.

Sắp xếp danh sách tiếp theo trong khi phát nhạc ở chế độ phát ngẫu nhiên sẽ không đạt được mục đích ở một mức độ nào đó. Vấn đề không phải là nghe đi nghe lại những bài hát yêu thích của bạn.

Danh sách phát tiếp theo luôn ở đó, cho dù bạn phát các bài hát theo thứ tự được sắp xếp hay có một bài hát liên tục phát theo vòng lặp. Về cơ bản, danh sách hiển thị bài hát nào sẽ phát khi bạn nhấn vào nút tiếp theo trên bộ điều khiển trình phát.

Những bài viết liên quan

Back to top button