Cách tải tiện ích Ask Alexa trên iPhone

Quyền truy cập một lần chạm vào Amazon Có thể sử dụng Alexa nhờ các tiện ích iOS. Trợ lý giọng nói cá nhân có sẵn cho chủ sở hữu iPhone thông qua Amazon Ứng dụng Alexa. Nhờ bản cập nhật gần đây, ứng dụng cung cấp tiện ích màn hình chính riêng cho các thiết bị iOS.

Điều khiển bất kỳ thiết bị thông minh nào được ghép nối với Alexa ở nhà có thể được thực hiện với Amazon Ứng dụng Alexa. Giống như nói chuyện với Alexa trên một thiết bị chẳng hạn như Amazon Echo, ứng dụng có thể cung cấp thông tin thời tiết, trả lời câu hỏi và tạo lời nhắc.

Để tải tiện ích màn hình chính Ask Alexa trên iPhone, hãy làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt phiên bản mới nhất của Amazon Ứng dụng Alexa
  2. Nhấn và giữ trên màn hình chính
  3. Chọn nút thêm (+)
  4. Lựa chọn Amazon Alexa từ danh sách Widget
  5. Chạm vào Thêm tiện ích con cái nút
  6. Đặt tiện ích Hỏi Alexa trên màn hình chính của bạn
  7. Nhấn vào tiện ích để kích hoạt trợ lý giọng nói Alexa