Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger.

Blogger là một dịch vụ trang web trong đó có các ấn phẩm blog của mỗi người dùng. Blogger này có thể được sử dụng miễn phí bằng cách tuân thủ các quy định hiện hành. Blog này thường chứa kinh nghiệm sống, công việc kinh doanh, truyện ngắn, giấy tờ, v.v.

Blogger không chỉ được sử dụng để tạo bài đăng thông tin mà bạn còn có thể thêm một số tiện ích hữu ích để hỗ trợ trang web của mình. Ví dụ: bạn tạo một tiện ích về việc bán một sản phẩm vật lý hoặc ảo trực tuyến thông qua phương tiện trực quan hoặc văn bản.

Tác giả sẽ cung cấp một hướng dẫn về cách tạo Liên kết Sách điện tử Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. Điều này hữu ích để giới thiệu bạn là nhà sản xuất sách điện tử trên Google Play Sách hoặc quảng bá sách điện tử (sách điện tử) đã được xuất bản trên Google Play Sách, để khách truy cập trang web blog của bạn cũng có thể quan tâm đến các sản phẩm sách điện tử của bạn để mua nó

Các bước:

1. Mở nó ra trình duyệt web trên máy tính hoặc máy tính xách tay của bạn.

2. Mở trang web Sách Google Play.

3. Nhập tên của cuốn sách điện tử của bạn trong trường tìm kiếm. Nhấn Enter.

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 1

4. Chọn tên của cuốn sách điện tử của bạn mà bạn muốn sao chép.

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 2

5. Sao chép liên kết được liệt kê trong thanh địa chỉ.

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 3

6. Mở trang web Blogger. Đăng nhập để vào bảng điều khiển Blogger.

7. Nhấp vào Bố cục.

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 4

8. Nhấp vào Thêm một tiện ích để tạo một widget mới.

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 5

9. Nhấp vào HTML / JavaScript.

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 6

10. Nhập mã script bên dưới.

Trong mã tập lệnh ở trên, bạn có thể thay đổi liên kết sách điện tử từ "https://play.google.com/store/books/details/Dwi_A_Lestari_PENENALAN_DALAM_PEMBIKASI_APLIKASI?id=HLGkDwAAQBAJ" để liên kết sách điện tử của bạn trước đó.

11. Nhấp Lưu lại

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 8

12. Nhấp Lưu sắp xếp.

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 9

13. Đây là kết quả.

Cách tạo Liên kết Sách điện tử trên Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. 10

Xong

Vì vậy, bạn có thể quảng cáo bán hàng các sản phẩm sách điện tử của mình trong Google Play Sách bằng cách cài đặt một liên kết dưới dạng hình ảnh vào Blogger của bạn để các sản phẩm sách điện tử của bạn vẫn có nhu cầu và được mua bởi những khách truy cập đang truy cập trang web của bạn.

Tương tự, cách tạo liên kết Sách điện tử Google Play Sách đặc biệt trên Blogger. Có một thử.

Hướng dẫn khác từ Tác giả:

  • Cách bật VPN trên Opera Android
  • Cách kích hoạt Chế độ tối trên Opera Android
  • Cách tắt hiển thị hình ảnh trong Mozilla Firefox Android
  • Cách tạo nút phương tiện truyền thông xã hội bằng Bootstrap trên Blogger
  • Cách thay đổi màn hình chủ đề trong HP Realme


<! –