Cách tạo văn bản ngẫu nhiên trong Word

Đôi khi bạn có thể cần văn bản tiêu chuẩn hoặc bổ sung trong tài liệu Word. Một giải pháp là sử dụng trình tạo văn bản lorem ipsum hoặc giả để tạo văn bản đó. Ngoài ra, bạn có thể tự tạo văn bản trực tiếp trong Word.

Tạo văn bản ngẫu nhiên với công thức rand

Nếu bạn muốn sử dụng văn bản ngẫu nhiên (nhưng nhất quán) làm nội dung phụ trong tài liệu Word của mình, bạn có thể sử dụng công thức tạo nội dung ngẫu nhiên do Word cung cấp. Tuy nhiên, có một số cân nhắc cần thực hiện khi sử dụng tính năng này, tùy thuộc vào lượng văn bản bạn cần.

Phương pháp đầu tiên là nhập công thức sau:

=Rand()

Điều này sẽ tự động tạo ra năm đoạn văn, mỗi đoạn có ba câu.

Bạn có thể thay đổi lượng văn bản ngẫu nhiên mà Word tạo ra bằng cách đệm nội dung vào giữa các dấu ngoặc. Để làm điều này, bạn sẽ sử dụng =rand(x,y), trong đó x là số đoạn và y là số câu trong mỗi đoạn. Ví dụ: nếu bạn cần bảy đoạn văn, mỗi đoạn bốn câu, hãy sử dụng công thức sau:

=Rand(7,4)

Tuy nhiên, có một số tiền tối đa bạn có thể nhập cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng cùng một công thức nhiều lần nếu cần.

Tạo văn bản Lorem Ipsum bằng công thức Lorem

Nếu bạn cảm thấy cũ kỹ hơn một chút, Word cũng có thể tạo văn bản Lorem Ipsum theo cách tương tự. Và ngay cả khi đó không phải là truyền thống mà bạn đang tìm kiếm, văn bản Lorem Ipsum vẫn có vị trí của nó. Khi bạn sử dụng văn bản tiếng Anh có thể đọc được (ví dụ: được tạo bởi công thức rand), điều đó có thể gây mất tập trung nếu bạn muốn mọi người nhìn vào thiết kế của tài liệu.

Các quy tắc tương tự như phương pháp trước áp dụng ở đây. Nhập =Lorem() rồi nhấn Enter và Word sẽ tạo năm đoạn văn bản Lorem Ipsum, mỗi đoạn chứa ba câu.

Bạn có thể thay đổi số lượng văn bản giống như với công thức rand. Nếu bạn cần bốn đoạn, mỗi đoạn chín câu, hãy nhập công thức sau, rồi nhấn Enter:

=Lorem(4,9)

Lưu ý rằng sử dụng phương pháp này, các câu ngắn hơn nhiều. Điều đó nói rằng, bạn có thể muốn xem xét việc tăng số tiền được nhập trong tọa độ y.

Tạo văn bản “Quick Brown Fox” với công thức rand cũ

“The quick brown fox jumps over the lazy dog.” Âm thanh quen thuộc? Ngày trước, nếu bạn sử dụng công thức rand, Word sẽ tạo ra pangram khét tiếng đó. Tuy nhiên, điều này đã được thay thế bằng thế hệ văn bản hiện tại sau khi giới thiệu Office 2007.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa bị gián đoạn, vì vậy nếu bạn muốn tạo câu theo thứ tự bảng chữ cái đó, hãy nhập công thức sau và nhấn Enter:

=rand.old()

Giá trị mặc định cho phương pháp này là ba đoạn văn, mỗi đoạn có ba câu.

Tuy nhiên, cũng như các phương pháp khác, bạn có thể điền vào các dấu ngoặc này để có độ chính xác cao hơn. Ví dụ =rand.old(5,5) sẽ tạo ra năm đoạn, mỗi đoạn sẽ lặp lại câu năm lần.

Những bài viết liên quan

Back to top button