Cách thay đổi quốc gia hoặc khu vực cho bạn Apple TÔI

Apple ID là khu vực cụ thể. Nó chỉ hoạt động trong cửa hàng khu vực/quốc gia mà nó được tạo ra. Ứng dụng App Store trên thiết bị iOS và máy tính Mac phát hiện ID được tạo cho cửa hàng nào Apple ID, và chuyển sang nó. Ý tưởng là để kiểm soát phân phối địa lý của ứng dụng. Ví dụ: Pokémon Go ban đầu chỉ có sẵn trên App Store của Hoa Kỳ. Người dùng cư trú bên ngoài Hoa Kỳ phải tạo ID mới Apple ID cửa hàng ở Hoa Kỳ (nếu họ chưa có) để tải xuống. Điều này hoạt động tốt nếu bạn không phiền khi có nhiều ID Apple ID và nếu bạn không có ý định mua hàng từ App Store. Thay vào đó, nếu bạn muốn thay đổi quốc gia hoặc khu vực cho mình Apple ID thay vì tạo một cái mới, có một cách khá dễ dàng để làm điều đó. Được cảnh báo rằng điều này sẽ yêu cầu thẻ tín dụng hoạt động ở quốc gia/khu vực bạn muốn chuyển sang.

Mở App Store và cuộn xuống cuối tab “Nổi bật”. Nếu bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập trước. Nếu bạn đã đăng nhập, hãy nhấn vào tài khoản của bạn Apple ID và chọn “Hiển thị Apple TÔI”. Màn hình tiếp theo sẽ tải sau vài giây. Trên màn hình “Tài khoản”, chạm vào “Quốc gia/Khu vực”. Trên màn hình tiếp theo, chạm lại vào “Thay đổi quốc gia hoặc khu vực”.

Một danh sách tất cả các khu vực có sẵn sẽ tải. Chọn quốc gia hoặc khu vực bạn muốn chuyển sang và nhấn vào tiếp theo ở dưới cùng. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận các điều khoản và điều kiện của App Store cho khu vực bạn đang chuyển sang. Nó sẽ mất một vài thao tác. Màn hình cuối cùng sẽ yêu cầu bạn cập nhật thông tin thanh toán.

Thẻ tín dụng của bạn là cần thiết ở đây; nhập địa chỉ thanh toán và số thẻ tín dụng hợp lệ trên màn hình và nhấn lại vào nút Tiếp theo ở dưới cùng.

Đó là tất cả những gì bạn cần. Nếu bạn không có thẻ tín dụng để nhập, bạn không thể sử dụng phương pháp này hoặc bất kỳ phương pháp nào khác để thay đổi quốc gia hoặc khu vực cho mình Apple TÔI.

Tất nhiên, trừ khi bạn có thẻ tín dụng hoạt động ở khu vực cụ thể đó, bạn sẽ không mua ứng dụng hoặc mua hàng trong ứng dụng từ cửa hàng đó. Nếu bạn chỉ muốn tải các ứng dụng miễn phí thì tốt nhất nên tạo một ID mới Apple ID cho cửa hàng quốc gia mà bạn muốn sử dụng.

Những bài viết liên quan

Back to top button