Cách thay đổi quốc gia trong ứng dụng Windows Cửa hàng

Chia sẻ ngay trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cửa hàng Windows cung cấp cả ứng dụng miễn phí và trả phí. Khi bạn tải xuống các ứng dụng miễn phí, việc bạn có quyền truy cập ở quốc gia nào không quan trọng. Nó khác với các ứng dụng trả phí. Để mua ứng dụng trả phí, bạn phải cung cấp phương thức thanh toán. Điều này yêu cầu địa chỉ thanh toán bao gồm quốc gia của bạn. Quốc gia phải khớp với quốc gia của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc công cụ thanh toán khác của bạn. Thật không may, ứng dụng Windows Cửa hàng không cho phép bạn thay đổi quốc gia. Nó được chọn trước cho bạn và không thể thay đổi. Điều này không có nghĩa là bạn không thể thay đổi quốc gia. Để thực hiện việc này, bạn cần chỉnh sửa cài đặt vùng trong Bảng điều khiển. Đây là cách.

Mở ứng dụng Bảng điều khiển. Bạn có thể tìm kiếm nó bằng chức năng tìm kiếm hệ thống Windows. Chuyển đến nhóm cài đặt “Đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực”. Nhấp vào “Thay đổi khu vực”.

Cửa sổ “Khu vực” sẽ mở ra. Trong tab “Vị trí”, có một menu có tên “Vị trí nhà”. Chọn quốc gia khớp với địa chỉ thanh toán của bạn và nhấp vào Áp dụng.

win-10-gia-re

Quay lại ứng dụng Windows Store và bạn sẽ được nhắc làm mới nó. Cho phép nó và nhập thông tin thanh toán của bạn sau khi tải lại. Quốc gia được chọn trong cửa sổ thông tin thanh toán sẽ được cập nhật. Bạn luôn có thể thay đổi lại vị trí của mình sau khi mua ứng dụng.

Không cần phải nói, lẽ ra Microsoft nên làm cho cài đặt này dễ tìm hơn một chút. Theo quy ước, quốc gia cho mỗi cửa hàng ứng dụng, ví dụ: Google Play Store hoặc Mac App Store, được đặt trong ứng dụng hoặc khi tạo tài khoản. Sẽ có ít người nhận ra rằng họ phải thay đổi quốc gia trong cài đặt khu vực để thay đổi quốc gia đó trong ứng dụng cửa hàng.

Mặc dù cài đặt được đặt kém, nhưng nó có một lợi thế. Thay đổi quốc gia trong Cửa hàng Windows cực kỳ dễ dàng khi bạn biết cài đặt ở đâu. Với các cửa hàng ứng dụng khác, bạn phải vượt qua nhiều thử thách và thường tạo các tài khoản riêng để tải xuống các ứng dụng miễn phí từ một cửa hàng ở quốc gia khác.

Bạn nghĩ gì về bài báo này?

Những bài viết liên quan

Back to top button