Cách thay đổi trang chủ của bạn trong google chrome

Theo mặc định, Google Chrome mở bằng trang “Tab mới”, nhưng thay vào đó, bạn có thể dễ dàng mở trình duyệt bằng trang bắt đầu tùy chỉnh. Bạn cũng có thể đặt trang được hiển thị khi nhấp vào biểu tượng “Trang chủ” tùy chọn trên thanh công cụ. Đây là cách.

Cách bật nút home và đặt trang chủ trong Chrome

Theo mặc định, Google Chrome ẩn nút “Trang chủ” trên thanh công cụ truyền thống. Nếu bạn muốn bật nút trang chủ và chỉ định trang web mà nút này liên kết đến – “trang chủ” của bạn – chúng ta cần đi tới Cài đặt.

Đầu tiên, mở “Chrome” và nhấp vào ba dấu chấm dọc ở góc trên bên phải của cửa sổ. Trong menu xuất hiện, chọn “Cài đặt”.

Trên màn hình “Cài đặt”, hãy chuyển đến phần “Giao diện”, phần này cũng chứa một tiểu mục có tên “Giao diện”. Tìm công tắc có nhãn “Hiển thị nút trang chủ” và bật nó lên. Chọn hộp văn bản trống ngay bên dưới và nhập hoặc dán địa chỉ của trang web bạn muốn sử dụng làm trang chủ.

Đặt trang chủ trong Google Chrome.

Khi thoát khỏi Cài đặt, bạn sẽ thấy một biểu tượng nhỏ trên thanh công cụ của Chrome trông giống như một ngôi nhà. Đây là nút “Trang chủ” của bạn.

Biểu tượng thanh công cụ trang chủ trong Google Chrome.

Khi bạn nhấp vào biểu tượng “Trang chủ”, Chrome sẽ tải trang chủ mà bạn vừa xác định trong Cài đặt. Trái ngược với những gì bạn nghĩ, “Trang chủ” này không giống với trang xuất hiện khi bạn khởi chạy trình duyệt lần đầu tiên. Để thiết lập nó, xem bên dưới.

Cách đặt trang bắt đầu tùy chỉnh trong Chrome

Nếu muốn thay đổi trang xuất hiện đầu tiên khi khởi động Chrome, bạn cần thay đổi cài đặt “Khi khởi động” của Chrome. Đây là cách.

Đầu tiên, mở “Chrome”. Nhấp vào nút có ba dấu chấm dọc ở góc trên bên phải của cửa sổ, sau đó chọn “Cài đặt”. Trong “Cài đặt”, hãy chuyển đến phần “Khi khởi động”.

Trong cài đặt Chrome, nhấp vào

Trong cài đặt “Khi khởi động”, hãy chọn tùy chọn “Mở một hoặc nhiều trang cụ thể” bằng nút, sau đó nhấp vào “Thêm trang mới”.

Trong cài đặt Chrome, nhấp vào

Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhập (hoặc dán) địa chỉ của trang web mà bạn muốn tự động mở khi khởi động Chrome. Sau đó nhấp vào “Thêm”.

Trong cài đặt Chrome, hãy nhập URL của trang chủ bạn muốn sử dụng.

Trang web bạn vừa thêm sẽ được hiển thị trong Cài đặt. Nếu muốn, bạn cũng có thể thêm các trang bổ sung sẽ mở ra mỗi khi bạn khởi động Chrome bằng nút “Thêm trang mới”.

Phân tích trang bắt đầu được thêm vào cài đặt của trình duyệt Google Chrome

Khi bạn hoàn tất, hãy đóng “Cài đặt”. Lần tới khi bạn khởi chạy Chrome, trang hoặc các trang tùy chỉnh mà bạn vừa xác định sẽ xuất hiện. Hãy vui vẻ trực tuyến!

Những bài viết liên quan

Back to top button