Cách thêm số vào bố cục bình luận WordPress của bạn

Trước đó trên WPBeginner, chúng tôi đã trình bày cách thiết kế các bình luận và mẫu nhận xét WordPress của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tùy chỉnh thêm bố cục bình luận của bạn bằng cách thêm số vào bình luận WordPress của bạn.

Kết quả cuối cùng:

Nhận xét với số trong WordPress

Thêm đánh số nhận xét trong WordPress

Điều đầu tiên cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin số bình luận lồng nhau của Greg. Sau khi kích hoạt plugin, hãy đi đến Cài đặt »Số bình luận với chủ đề. Suốt trong Số bình luận phong cách , chọn tùy chọn: Không, tôi sẽ cung cấp kiểu đánh số của riêng tôi. Bên dưới đó, có một lựa chọn khác nữa Bóc hộp đựng bình luận. Lựa chọn Không cũng trong tùy chọn đó và lưu các cài đặt.

Đặt số bình luận chủ đề Plugin

Vì chúng tôi không sử dụng mẫu plugin, chúng tôi cần xác định kiểu trong biểu định kiểu của riêng mình. Chúng tôi cũng định cấu hình plugin để xóa các số nhận xét trong một