Cách thêm số vào bố cục bình luận WordPress của bạn

Trước đây tại WPBeginner, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách thiết kế mẫu nhận xét và nhận xét WordPress của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tùy chỉnh thêm bố cục bình luận của bạn bằng cách thêm số vào bình luận WordPress của bạn.

Kết quả cuối cùng:

Nhận xét với số trong WordPress

Thêm đánh số nhận xét trong WordPress

Điều đầu tiên cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin đánh số nhận xét lồng nhau của Greg. Sau khi kích hoạt plugin, hãy vào Cài đặt »Đánh số nhận xét với chủ đề. Phía dưới cái Số bình luận phong cách phần, chọn tùy chọn: Không, tôi sẽ cung cấp kiểu số riêng của mình. Bên dưới đó có một lựa chọn khác để Bóc thùng chứa số bình luận. Lựa chọn Không trong tùy chọn đó quá và lưu các cài đặt.

Thiết lập Plugin Đánh số chủ đề

Vì chúng tôi không sử dụng biểu định kiểu plugin, chúng tôi phải xác định kiểu trong biểu định kiểu của riêng mình. Chúng tôi cũng định cấu hình plugin để bọc các số nhận xét trong một