Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes

Nếu bạn muốn sắp xếp gọn gàng âm nhạc của mình trong iTunes để bạn có thể nhận ra nó dễ dàng hơn, thì điều này sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi truy cập thư viện iTunes của bạn. Bạn có thể thấy rằng khi bạn nhận được nhạc từ cửa hàng iTunes, có thể có một số điểm không nhất quán trong đó và nếu bạn là một người giỏi, điều này sẽ gây phiền nhiễu, nhưng may mắn là bạn có thể làm gì đó với nó.

Một số điểm không nhất quán bạn có thể thấy trong các bài hát là ft hoặc feat sẽ cho bạn biết ai đó được thể hiện trên các bài hát. Các nghệ sĩ sử dụng cả hai phiên bản ft và feat và điều này có thể để lại sự không nhất quán thông qua Thư viện iTunes của bạn. Một sự không nhất quán khác là thẻ rõ ràng hoặc rõ ràng và có thể được tìm thấy bên cạnh một số bài hát trong thư viện iTunes của bạn ngoài những bài bạn tự quản lý.

Bạn có thể thêm các thẻ rõ ràng hoặc rõ ràng vào các bài hát của mình nếu bạn cảm thấy chúng cần được chỉ định một số bài hát có nó để nếu bạn muốn tổ chức thư viện của mình một cách dễ dàng, bạn có thể tự làm điều này.

1. Tải xuống phiên bản mới nhất hoặc MP3Tag. Đảm bảo chạy tệp .exe.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 1

2. Mở iTunes và tìm bài hát mà bạn muốn đánh dấu Explicit hoặc Clean.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 2

3. Chọn bài hát để nó được tô sáng rồi nhấn Ctrl + Tôi để hiển thị trang Thông tin.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 3

4. Chọn Tập tin tab và đảm bảo bạn có một ACC tập tin.

Note: Nếu bạn đã tải xuống các bài hát MP3 vào thư viện iTunes, bạn sẽ không thể thêm các thẻ Rõ ràng và sạch vào các bài hát MP3 hoặc bất kỳ loại tệp nào khác không phải là ACC.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 4

5. Chọn bản nhạc> đi đến Tập tin > Đổi > Tạo phiên bản ACC. Phiên bản ACC sẽ được nhập vào thư viện của bạn và bạn sẽ thấy cùng một bản nhạc trong thư viện của mình hai lần.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 5

6. Mở MP3TAG và bạn sẽ thấy bản nhạc của mình ở đây. Nếu bạn không thấy bản nhạc của mình ở đây, hãy chuyển đến tệp> Thay đổi thư mục > chọn Âm nhạc trong thư mục của bạn> iTunes > Phương tiện truyền thông iTunes > chọn bài hát mà bạn muốn chuyển đổi.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 6

7. Chọn và nhấp chuột phải vào phiên bản mới nhất của bài hát và chọn Thẻ mở rộng.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 7

8. Lựa chọn Thêm các lĩnh vực trên cột bên phải.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 8

9. Nhập trường dưới dạng TIẾNG VIỆT và giá trị như 0, 1 hoặc là 2. 0 có nghĩa là bài hát sẽ không có thẻ, 1 có nghĩa là nó sẽ được gắn thẻ Rõ ràng và 2 có nghĩa là nó sẽ được gắn thẻ Clean.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 9

10. Chọn đồng ý.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 10

11. Đi đến Tập tin và chọn Lưu thẻ.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 11

12. Quay trở lại iTunes> nhấp chuột phải vào các bản nhạc (bao gồm bản gốc và bản được chuyển đổi) và chọn Xóa khỏi Thư viện > Xóa bỏ > sau đó Giữ tập tin cho cả hai bài hát.

Note: Đảm bảo rằng cả bài hát gốc và bài hát đã chuyển đổi đều không có trong thư viện của bạn trừ khi bạn không thể thêm bài hát bạn đã tạo trong MP3tag. Cả hai Bản nhạc sẽ phải được xóa khỏi thư viện và đảm bảo bạn chọn Keep File.

Cách thêm thẻ rõ ràng và sạch vào bài hát trong iTunes 12

13. Quay trở lại MP3tag và kéo tệp vào Thư viện iTunes của bạn.

Bài hát bây giờ sẽ có thẻ Explicit hoặc Clean bên cạnh nó

14. Bài hát sẽ có một Rõ ràng hoặc là Dọn dẹp gắn thẻ bên cạnh nó.