Cách thêm tiện ích bảng điều khiển tùy chỉnh trong WordPress

Hàng tấn chủ đề WordPress mới xuất hiện mỗi ngày, nhưng dường như không ai sử dụng tính năng này. Các nhà phát triển WordPress phải thêm một tiện ích bảng điều khiển tùy chỉnh với thông tin hỗ trợ. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể tùy chỉnh các tiện ích bảng điều khiển trong WordPress.

Chỉ cần thêm mã này vào tệp tin.php của chủ đề hoặc plugin dành riêng cho trang web.

add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');
 
function my_custom_dashboard_widgets() {
global $wp_meta_boxes;

wp_add_dashboard_widget('custom_help_widget', 'Theme Support', 'custom_dashboard_help');
}

function custom_dashboard_help() {
echo '

Welcome to Custom Blog Theme! Need help? Contact the developer here. For WordPress Tutorials visit: WPBeginner

'; }

Hãy nhớ thay đổi email và thêm thông tin hữu ích khác.

Mã này có thể rất hữu ích khi tạo chủ đề tùy chỉnh cho khách hàng.

Kết quả:

Tiện ích bảng điều khiển tùy chỉnh trong WordPress

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách thêm tiện ích bảng điều khiển tùy chỉnh trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn của chúng tôi về cách xóa các mục không cần thiết khỏi khu vực quản trị WordPress.

Nếu bạn thích bài viết này, đăng ký kênh của chúng tôi YouTube để xem video hướng dẫn WordPress. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi tại Twitter và Facebook.