Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách thêm và chỉnh sửa siêu dữ liệu trong Photoshop

Siêu dữ liệu không quan trọng đối với người bình thường. Điều này bất chấp thực tế là một người bình thường chụp ảnh bằng điện thoại và tải chúng lên mạng. Siêu dữ liệu trong những ảnh này bao gồm vị trí chính xác mà ảnh được chụp. Nó được chụp tự động và không ai thực sự nghĩ hai lần. Điều đó nói rằng, siêu dữ liệu không nhất thiết là xấu, đặc biệt nếu bạn là một nhiếp ảnh gia hoặc nhà thiết kế. Máy ảnh lưu rất nhiều thông tin mà các nhiếp ảnh gia cần, chẳng hạn như nhãn hiệu của máy ảnh và cài đặt mà nó được sử dụng khi chụp một bức ảnh cụ thể. Photoshop có khả năng làm điều tương tự. Theo mặc định, chương trình không lưu nhiều siêu dữ liệu vào hình ảnh. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng thêm và chỉnh sửa siêu dữ liệu trong Photoshop.

Siêu dữ liệu trong Photoshop

Mở tệp Photoshop, chẳng hạn như PSD hoặc mở hình ảnh trong Photoshop. Nếu bạn mở ảnh, nó sẽ chứa khá nhiều siêu dữ liệu. Bạn có thể chỉnh sửa siêu dữ liệu này nếu muốn. Nếu bạn tạo hình ảnh trong Photoshop, nó sẽ có rất ít siêu dữ liệu. Cài đặt siêu dữ liệu mặc định trong Photoshop thêm vào, trong số những thứ khác, tên tác giả và ngày tạo.

Để thêm siêu dữ liệu, hãy mở menu Tệp và đi tới Thông tin tệp.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra nơi bạn có thể thêm và chỉnh sửa siêu dữ liệu. Photoshop hỗ trợ tiêu chuẩn XMP để lưu trữ siêu dữ liệu. Nó được phát triển bởi Adobe và lưu trữ một lượng thông tin đáng kể. Nói chung, bạn nhập tên và tiêu đề của tác giả, tên của tài liệu và tình trạng bản quyền, cũng như mô tả, từ khóa và xếp hạng của tệp.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc thêm dữ liệu máy ảnh trong tab Dữ liệu máy ảnh. Tab Dữ liệu GPS cho phép bạn chỉnh sửa dữ liệu vị trí hình ảnh.

Nếu tệp đang mở là một hình ảnh được tạo hoàn toàn bằng Photoshop, hãy chuyển đến tab Dữ liệu thô trong cửa sổ này để xem dữ liệu nào đã được thêm vào theo mặc định. Tất nhiên bạn có thể chỉnh sửa nó. Khi bạn thêm và chỉnh sửa siêu dữ liệu trong Photoshop, hình ảnh và tệp đã lưu sẽ được lưu cùng với dữ liệu đó.

Đọc siêu dữ liệu

Bạn có thể đọc siêu dữ liệu của bất kỳ tệp nào nguyên bản trong hệ điều hành của mình, cho dù bạn có đang sử dụng hệ thống hay không Windowshoặc macOS. Chỉ cần vào Thuộc tính hoặc Chi tiết tệp để xem dữ liệu. Hệ điều hành của bạn sẽ có thể hiển thị hầu hết dữ liệu, nhưng không phải tất cả. Bạn có thể sử dụng trình xem siêu dữ liệu chuyên dụng để đọc siêu dữ liệu hoặc chỉ cần mở hình ảnh trong Photoshop và xem dữ liệu nào trong tab Dữ liệu thô.