Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách thiết lập và sử dụng Firefox Sync

Đối với tôi, Firefox Sync là một trong những tính năng tốt nhất mà nhóm Firefox đã nghĩ ra kể từ khi trình duyệt này ra mắt lần đầu tiên.

Firefox Sync là một tính năng cho phép bạn sử dụng các tùy chọn trình duyệt và dữ liệu duyệt web như lịch sử, dấu trang, mật khẩu và tab trên tất cả các thiết bị của bạn bằng Firefox.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn có thể lưu dấu trang khi sử dụng Firefox trên PC, sau đó truy cập dấu trang tương tự từ Firefox trên tab hoặc iPad của bạn sau này. Nó chỉ làm cho tất cả dữ liệu duyệt web có sẵn mọi lúc mọi nơi. Dữ liệu duyệt web về cơ bản được lưu trên máy chủ Mozilla và được cung cấp cho bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Để bắt đầu, bạn cần một Tài khoản Firefox. Đăng ký nhanh chóng và xác minh bằng địa chỉ email bạn sẽ cung cấp.

Sau khi tài khoản được tạo, hãy đi tới menu Mozilla Firefox ở phía trên bên phải. Nhấp vào menu và chọn ‘Đăng nhập vào Đồng bộ hóa.‘ Nhấp vào ‘Tôi đã có tài khoản’ và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Sau khi bạn đăng nhập, hãy chọn dữ liệu duyệt web bạn muốn Đồng bộ hóa trên các thiết bị của mình bằng cách sử dụng các hộp kiểm. Nhấp vào ‘Được’ và thế là xong.

Bây giờ bạn có thể truy cập các thiết bị khác của mình, khởi chạy Firefox và đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hóa Firefox của mình và tất cả dữ liệu bạn chọn Đồng bộ hóa sẽ được đồng bộ hóa.

Cách quản lý đồng bộ hóa Firefox:

Bạn có thể quản lý cài đặt đồng bộ hóa Firefox từ trang Đồng bộ hóa Firefox bất kỳ lúc nào. Chỉ cần nhấp vào menu Firefox, sau đó nhấp vào nút Đồng bộ hóa ở cuối menu. Thao tác này sẽ mở trang Đồng bộ hóa nơi bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với tùy chọn Đồng bộ hóa của mình.

Đối với Firefox trên Android, hãy nhấn vào menu trình duyệt, chọn ‘cài đặt’ rồi nhấn vào ‘Đồng bộ hóa’ để mở Quản lý đồng bộ hóa trên Firefox dành cho Android. Trên trang này, bạn có thể đăng nhập và Đồng bộ hóa hoặc bạn có thể ngắt kết nối thiết bị khỏi Đồng bộ hóa bất kỳ lúc nào bạn muốn.