Cách tính phần trăm lỗi [+3 Tools]

Sai số phần trăm trong một tập dữ liệu là sự khác biệt giữa giá trị chính xác và gần đúng so với giá trị ban đầu. Lỗi tỷ lệ phần trăm này được thể hiện dưới dạng phần trăm, do đó nhân với 100.

Lỗi phần trăm có thể được biểu thị dưới dạng lỗi tuyệt đối hoặc lỗi tương đối. Lỗi có thể xảy ra do lỗi chính xác trong máy, lỗi tính toán, lỗi đo lường hoặc điều kiện môi trường.

Tỷ lệ phần trăm lỗi giúp chúng tôi xác định mức độ nghiêm trọng của lỗi trong mỗi phân tích. Lỗi tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn có nghĩa là chúng tôi gần với giá trị ban đầu, trong khi lỗi tỷ lệ phần trăm lớn hơn có nghĩa là có sự khác biệt đáng kể giữa giá trị thực và giá trị gần đúng.

Ví dụ, một lỗi 2% có nghĩa là chúng ta rất gần với giá trị ban đầu, trong khi sai số 56% có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa giá trị thực và giá trị gần đúng.

Lỗi trong phép đo là phổ biến vì tay có thể run trong khi đo, dụng cụ có thể bị lỗi, vật liệu có thể không chính xác, v.v.

Tính phần trăm lỗi

Để tính phần trăm lỗi, bạn phải có sẵn hai giá trị. Một là giá trị chính xác và một là giá trị gần đúng. Trừ cả hai giá trị này, sau đó chia cho giá trị ban đầu. Vì lỗi phần trăm được biểu thị dưới dạng phần trăm, hãy nhân số kết quả với 100. Nói cách khác, lỗi phần trăm là lỗi tương đối nhân với 100.

Phần trăm lỗi = [(Actual Value – Expected Value) / Expected Value] ×100

thành phần công thức

Giá trị thực: Giá trị thực cho biết giá trị bằng số của một giá trị đã cho. Giá trị thực phải được ghi lại khi đọc, nhưng do một số lỗi nên chúng tôi không thể ghi lại giá trị này. Đây là một giá trị lý tưởng phổ biến để thực hiện các tính toán.

Giá trị mong đợi: Giá trị mong đợi cho biết giá trị đọc được ghi lại trong quá trình thử nghiệm. Trong hầu hết các trường hợp, nó không giống với giá trị thực do lỗi. Sai số có thể do thiết bị hoạt động sai chức năng, lỗi đọc hoặc các yếu tố môi trường như không khí hoặc dụng cụ bị vỡ và hỏng.

Vài ví dụ

Thí dụ 1

Cậu bé đo diện tích của hình tam giác và theo cậu kết quả là 462 cm2. Tuy nhiên, diện tích ban đầu của hình vuông là 465 cm2. Tính phần trăm lỗi.

Dung dịch

Giá trị diện tích đo được = 462 cm2

Giá trị diện tích thực = 465 cm2

Phép tính

Chênh lệch giá trị thực – giá trị đo: 465-462 = 3

Như vậy 3 là lỗi đo lường.

Chia lỗi cho giá trị thực tế – 3/465 = 0.00645

Nhân giá trị thu được với 100 – 0.00645 X 100 = 0.64%.

Do đó, sai số phần trăm khi tính diện tích tam giác là 0.64%

Thí dụ 2

Giả sử bạn đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc và ước tính có 20 người sẽ tham dự bữa tiệc, trong khi chỉ có 18 người đến được. Tính phần trăm lỗi trong ước tính.

Dung dịch

Số người dự kiến ​​ban đầu = 20

Người đến = 18

Phép tính

Chênh lệch giữa giá trị thực – giá trị cuối = 20 – 18 = 2

Vì thế 2 là một sai lầm ở đây.

Chia lỗi cho giá trị thực tế – 2/20 = 0,1

Nhân các giá trị với 100 – 0,1 x 100 = 10%

Do đó, tỷ lệ sai sót trong việc ước tính số lượng khách là 10%.

Thí dụ 3

Giả sử bạn thực hiện một thí nghiệm để đo điểm sôi của nước, và thí nghiệm hóa ra là 102°C. Điểm đóng băng thực tế của nước là 100°C.

Dung dịch

Nhiệt độ sôi thực tế của nước = 100°C

Điểm sôi được ghi của nước = 102°C

Phép tính

Chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị tính toán = 100 -102 = 2°C (sai số phần trăm không bao giờ có thể âm, vì vậy chúng tôi chỉ giữ giá trị dương).

Vì thế 2 là một sai lầm ở đây.

Chia lỗi cho giá trị thực tế – 2/100 = 0.02

Nhân giá trị thu được với 100 – 0.02 X 100 = 2%

Do đó, sai số phần trăm khi đo nhiệt độ sôi của nước là 2%.

Các tình huống trong thế giới thực có liên quan đến tỷ lệ phần trăm lỗi

  • Tỷ lệ lỗi đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn xác định xem một nhiệm vụ cụ thể mà bạn đã thực hiện có ở mức phù hợp hay không. Giúp chỉ ra những sai lầm.
  • Sai số phần trăm có thể hữu ích trong các quy trình của phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp lớn, nơi không có chỗ cho sai số nhỏ nhất.
  • Tỷ lệ phần trăm lỗi cũng được áp dụng khi chúng tôi có một đơn đặt hàng số lượng lớn cần thực hiện và không thể có biên độ lỗi trong quá trình thực hiện.
  • Trong phòng thí nghiệm khoa học, lỗi phần trăm là rất quan trọng.

Lỗi phần trăm và lỗi tuyệt đối

Sai số tuyệt đối của phép đo là sự khác biệt giữa giá trị thực và giá trị tính toán. Đơn vị lỗi cơ bản giống như giá trị ban đầu.

Thí dụ

Giả sử bạn đang có ý định mua 2 kg xoài trong khi người bán hàng đo cho bạn 1.98kg. Lỗi tuyệt đối trong trường hợp này sẽ là 2 – 1.98 = 0.02.

Mặt khác, lỗi phần trăm được tính bằng cách chia lỗi tuyệt đối cho giá trị thô, sau đó nhân câu trả lời thu được với 100. Lỗi phần trăm là một đại lượng không được chỉ định.

Trong ví dụ trên, lỗi tuyệt đối là 0.02.

Bây giờ, để tính phần trăm lỗi, chúng ta sẽ chia nó cho 20.

0.02/20 = 0.001

Vậy sai số phần trăm trong trường hợp này là 00,001 x 100 = 0,1%.

Lỗi phần trăm và lỗi tương đối

Lỗi tương đối trong bất kỳ phép tính nào là lỗi tuyệt đối chia cho giá trị thực. Nghĩa là, sai số phần trăm là sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị quan sát được chia cho giá trị thực tế.

Thí dụ

Dự báo thời tiết dự đoán nhiệt độ hôm nay là 38°C. Tuy nhiên, nó đã tăng lên 42°C.

Đầu tiên, chúng tôi tìm thấy sự khác biệt giữa hai con số này, tức là giá trị thực tế và kỳ vọng.

42° – 38° = 4°C

Bây giờ, để tính sai số tương đối, chúng ta chia số này cho số thực, tức là 38°C

4/38 = 0.1052

Mặt khác, lỗi phần trăm là lỗi tương đối nhân với 100.

Trong ví dụ trên, phần trăm lỗi sẽ là 0.1052 x 100 = 10,52%.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tính toán lỗi phần trăm, lỗi tương đối hoặc lỗi tuyệt đối.

Bạn có thể tính phần trăm lỗi của mình dễ dàng hơn bằng cách sử dụng một số máy tính phần trăm lỗi trực tuyến. Bây giờ bạn không cần phải băn khoăn về cách tính phần trăm lỗi vì những máy tính này sẽ làm tất cả cho bạn.

Công cụ tính toán lỗi

#1. máy tính súp

Soup Calculator giúp bạn tính toán sai số phần trăm giữa giá trị thử nghiệm và giá trị thực tế. Tất cả những gì bạn phải làm là nhập các giá trị và chờ kết quả. Máy tính tự thực hiện tất cả các phép tính và cho kết quả chính xác.

Trang này hiển thị hai cột khác nhau, nơi bạn nhập giá trị của các số mà bạn muốn tính phần trăm lỗi và để máy tính thực hiện phần còn lại của phép thuật.

#2. Máy tính.net

Kalkulator.net có hai cột nơi bạn nhập các giá trị thực tế và ước tính và máy tính sẽ thực hiện các phép tính còn lại. Điều này hữu ích khi có nhiều mẫu dữ liệu bạn muốn tính toán và bạn không có thời gian để tính toán phần trăm lỗi cho từng trường hợp theo cách thủ công. Máy tính tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình và cung cấp cho bạn câu trả lời ngay lập tức mà không bị chậm trễ nhiều.

Phần trăm lỗi là không thể tránh khỏi. Bạn chỉ có thể hạ thấp giá trị của chúng, nhưng sẽ không có trường hợp nào mà phần trăm lỗi đọc giảm xuống 0. Nó có thể xấp xỉ bằng không, nhưng không bao giờ có thể chính xác bằng không.

#3. máy tính tốt

Nhiều công cụ tính toán trực tuyến có thể trợ giúp về lỗi tỷ lệ phần trăm. Trong số này, một trong những thứ hữu ích nhất là Máy tính tốt. Trong máy tính này, bạn chỉ cần nhập giá trị ước tính và giá trị ban đầu và nó sẽ tự động cung cấp cho bạn kết quả.

Nó giúp bạn tránh được những rắc rối khi thực hiện các phép tính mở rộng và tiết kiệm thời gian của bạn. Bạn có thể nhanh chóng giải quyết các phép tính phức tạp trong vài giây và tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Do đó, máy tính rất lý tưởng để tính phần trăm lỗi khi bạn có nhiều dữ liệu trong tay nhưng lại thiếu thời gian.

Đăng kí

Lỗi tính toán có thể làm hỏng hoàn toàn bất kỳ dự án hoặc nghiên cứu nào. Đây là nơi bạn có thể sử dụng máy tính tỷ lệ phần trăm lỗi trực tuyến để hoàn thành công việc của mình hiệu quả hơn và không có lỗi của con người.

Nếu bạn quan tâm đến tài chính, bạn có thể muốn xem xét một số máy tính tỷ lệ phần trăm lợi nhuận này.

Những bài viết liên quan

Back to top button