Cách xóa Khóa kích hoạt trên iPhone

Khóa kích hoạt giúp giữ an toàn cho iPhone và dữ liệu cá nhân của bạn. Trong những ngày đầu của iPhone, các thiết bị dễ bị đánh cắp và xóa sổ hơn để bán lại trên thị trường chợ đen. Nhờ Khóa kích hoạt và Tìm của tôi, các thiết bị được bảo mật khỏi bất kỳ ai không phải là chủ sở hữu hợp pháp. Một chiếc iPhone bị mất thậm chí có thể được xóa từ xa. Không có của bạn Apple ID và mật khẩu của iPhone không thể bị xóa hoặc kích hoạt lại và không thể tắt tính năng Tìm của tôi.

Khi mua iPhone đã qua sử dụng, hãy luôn kiểm tra để đảm bảo rằng Khóa kích hoạt đã bị vô hiệu hóa. Nếu không, thiết bị sẽ tiếp tục được liên kết với chủ sở hữu trước đó Apple TÔI. Trước khi bạn bán iPhone cũ của mình hoặc gửi nó đến Apple để sửa chữa, bạn phải tắt Tìm của tôi để tắt Khóa kích hoạt.

Làm theo các bước bên dưới để xóa màn hình Khóa kích hoạt trên iPhone của bạn:

Xóa Khóa kích hoạt trực tiếp trên iPhone hoặc iPad

 1. Làm theo lời nhắc để loại bỏ khóa kích hoạt. Bạn phải sử dụng cùng một Apple ID và mật khẩu được sử dụng để thiết lập iPhone
 2. Bấm vào đây nếu bạn đã quên Apple TÔI
 3. Nhấp vào đây nếu bạn phải đặt lại Apple Mật khẩu ID
 4. Gọi Apple Chăm sóc tại 1-800-275-2273 nếu của bạn Apple Câu hỏi bảo mật ID đã bị quên

Xóa Khóa kích hoạt bằng trình duyệt web

 1. Khởi chạy trình duyệt web và điều hướng đến www.iCloud.com/find
 2. Đăng nhập bằng của bạn Apple Thông tin xác thực ID. Bạn phải sử dụng cùng một Apple ID và mật khẩu được sử dụng để thiết lập iPhone
 3. Nhấp vào Tất cả thiết bị
 4. Chọn iPhone để xóa khỏi tài khoản iCloud của bạn
 5. Nhấp vào Xóa khỏi tài khoản

Yêu cầu trợ giúp từ Apple

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với Khóa kích hoạt:

 1. Bạn phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, bao gồm số sê-ri, IMEI hoặc MEID
 2. IPhone của bạn không thể ở Chế độ mất
 3. Nếu như Apple có thể mở khóa iPhone của bạn, tất cả dữ liệu được lưu trữ trên iPhone của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Khôi phục từ bản sao lưu cũng sẽ khôi phục Khóa kích hoạt
 4. Sau khi các điều kiện trên được đáp ứng, hãy nhấp vào đây để gửi yêu cầu hỗ trợ về Khóa kích hoạt với Apple