Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xóa tài khoản Gmail Giữ tài khoản Google.

Nếu bạn có một tài khoản Gmail mà bạn muốn loại bỏ thì bạn đã đến đúng nơi. Gmail là một sản phẩm của Google và do đó đi kèm với tài khoản Google.

Cách xóa tài khoản Gmail thô thiển nhất là xóa toàn bộ tài khoản Google được liên kết với tài khoản Gmail đó.

Cũng xem: Cách xóa tài khoản Gmail.

Tuy nhiên bạn không cần phải làm điều đó. Nếu tài khoản Google của bạn giữ YouTube kênh, tài khoản Adsense, danh bạ Google và các sản phẩm khác của Google, bạn có thể xóa tài khoản Gmail và giữ lại tài khoản Google cùng với các sản phẩm khác.

Trước khi xóa tài khoản Gmail của bạn, đây là một số điều bạn nên biết:

  • Trước khi xóa tài khoản, bạn sẽ cần một địa chỉ email Chính mới (đang hoạt động) để sử dụng làm tên người dùng khi đăng nhập vào tài khoản Google của mình.
  • Khi bạn xóa tài khoản Gmail của mình, hộp thư của bạn và tất cả nội dung trong đó sẽ bị xóa khỏi tài khoản Google của bạn và khỏi máy chủ Google vĩnh viễn trong 2 ngày.
  • Khi bạn xóa tài khoản Gmail của mình, bạn hoặc bất kỳ ai khác sẽ không thể sử dụng địa chỉ email đó trong tương lai.
  • Thông báo cho những người liên hệ của bạn rằng bạn sẽ xóa tài khoản của mình và có thể cung cấp một cách khác để họ liên hệ với bạn.

Cách xóa tài khoản Gmail:

ĐẾN xóa tài khoản Gmailđăng nhập vào tài khoản Google của bạn và điều hướng đến Xóa trang dịch vụ của Google. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Gmail.

Khi bạn nhấp vào biểu tượng thùng rác, một trang sẽ xuất hiện để bạn cung cấp cho Google địa chỉ email thay thế mà bạn sẽ sử dụng làm tên người dùng khi đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Nó có thể là một địa chỉ Gmail hoặc địa chỉ email khác từ các nhà cung cấp khác như Yahoo, AOL, v.v.

Địa chỉ email này phải hoạt động tốt vì Google sẽ gửi thông báo xác minh tới đó mà bạn phải truy cập và xác minh quyền sở hữu của mình.

Tái bút Bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu của mình một hoặc hai lần trong quá trình này. Sử dụng mật khẩu tài khoản Google hiện tại của bạn.

Sau khi xác minh, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc xóa tài khoản Google của mình.

Từ giờ trở đi, bạn sẽ sử dụng ‘Địa chỉ chính mới’ làm tên người dùng và cùng mật khẩu cũ mà bạn đang sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Google của mình và sử dụng các sản phẩm khác.

ĐỒNG HỒ: Cách xóa tài khoản Gmail