Cách xóa ứng dụng và trang web khỏi màn hình chính iPhone

Chủ sở hữu Android đã có thể ẩn ứng dụng trên màn hình chính của họ trong nhiều năm. Giờ đây, miễn là bạn có iOS 14 trở lên, chủ sở hữu iPhone có thể xóa và ẩn các ứng dụng cũng như trang khỏi màn hình chính và đưa mọi thứ vào thư viện ứng dụng.

Thư viện ứng dụng là phiên bản ngăn kéo ứng dụng của công ty Apple. Nó có sẵn trên trang cuối cùng của màn hình chính. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các ứng dụng đã cài đặt được sắp xếp thành các danh mục khác nhau. Bạn cũng có thể xem danh sách tất cả các ứng dụng trong hộp tìm kiếm.

Bây giờ tất cả các ứng dụng đều có sẵn trong thư viện ứng dụng, câu hỏi đặt ra. Tại sao bạn cũng muốn có các ứng dụng hiếm khi được sử dụng trên màn hình chính của mình? Bạn có thể làm điều đó theo hai cách. Bạn có thể xóa các ứng dụng cụ thể khỏi màn hình chính (chúng sẽ vẫn xuất hiện trong Tìm kiếm Spotlight và Thư viện ứng dụng) hoặc bạn có thể xóa toàn bộ trang và ngay lập tức ẩn tất cả ứng dụng khỏi trang đó.

Xóa hoặc ẩn ứng dụng khỏi màn hình chính của iPhone

Trước tiên, hãy xem cách bạn có thể xóa hoặc ẩn các ứng dụng riêng lẻ khỏi màn hình chính iPhone của mình (mà không xóa chúng).

Để làm như vậy, chạm và giữ ứng dụng bạn muốn xóa. Chọn “Xóa ứng dụng” từ menu tùy chọn.

Bạn sẽ thấy một tùy chọn mới trong menu xóa ứng dụng. Tại đây, chọn tùy chọn “Xóa khỏi Màn hình chính”.

Nhấn Xóa khỏi màn hình chính

Ứng dụng sẽ ngay lập tức biến mất khỏi màn hình chính iPhone của bạn. Bạn có thể vào thư viện ứng dụng (bằng cách vuốt sang phải) và tìm kiếm để khởi chạy ứng dụng.

Tìm kiếm ứng dụng trong thư viện ứng dụng

Xóa hoặc ẩn các trang trên màn hình chính iPhone của bạn

Nếu giống chúng tôi, bạn có thể có một vài trang chứa đầy các ứng dụng mà bạn hiếm khi truy cập. Nếu bạn đã quen khởi chạy ứng dụng từ tìm kiếm Spotlight, bạn có thể muốn xóa tất cả các trang giữa trang đầu tiên và thư viện ứng dụng.

Để thực hiện việc này, hãy chạm và giữ một phần trống trên màn hình chính của iPhone để vào chế độ chỉnh sửa. Bây giờ hãy chạm vào các điểm trang nằm phía trên thanh công cụ ở cuối màn hình thiết bị của bạn.

Chạm vào các dấu chấm trên trang

Thao tác này sẽ hiển thị giao diện người dùng mới liệt kê tất cả các trang trong lưới. Nhấn vào dấu kiểm bên dưới trang để xóa nó. Bạn có thể làm điều này cho bất kỳ số trang nào (ngoại trừ trang đầu tiên).

Bạn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào để kích hoạt lại trang. Khi bạn chỉnh sửa xong, hãy nhấn vào nút “Xong”.

Bỏ chọn các trang và nhấn Xong

Khi quay lại màn hình chính, bạn sẽ thấy các dấu chấm trên trang ở cuối màn hình đã giảm kích thước. Bây giờ bạn có thể vuốt đến trang thư viện của ứng dụng.

Giảm số điểm trên các trang

Những bài viết liên quan

Back to top button