Capcom có ​​nhãn hiệu đã đăng ký của Capcom Arcade

Capcom gần đây đã được tiết lộ đã đăng ký một tiêu đề thương hiệu tiềm năng cho một bộ sưu tập arcade mới có tên Capcom Arcade Stadium. Thương hiệu được phát hành ở châu Âu và được phát hiện thông qua Gematsu. Mặc dù chúng tôi không biết gì về trò chơi, nhưng có vẻ như nó có thể đến với trò chơi Nintendo Switch hệ thống. Chúng tôi phải chờ một từ chính thức từ Capcom.

Băng qua

như anh ấy:

Thích tải xuống