Chúng ta có thể thấy các vị chủ tịch ‘Hiện tượng truyền thông xã hội’

Tổng thống Erdoğan tuyên bố rằng ông sẽ phát động các chiến dịch truyền thông xã hội để ngăn chặn ô nhiễm âm thanh và hình ảnh trong các cuộc bầu cử địa phương. Ngoài ra, Ercan, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Xã hội Quốc tế (USMED), đã đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau về vấn đề này.

Các cuộc bầu cử địa phương ngày càng đến gần. Tuy nhiên, Tổng thống Erdoğan tuyên bố rằng bây giờ họ sẽ sử dụng mạng xã hội cho các chiến dịch trong các cuộc bầu cử địa phương. Nói rằng họ đã thực hiện một động thái như vậy để ngăn chặn ô nhiễm âm thanh và hình ảnh trong bầu không khí trước cuộc bầu cử, nhiều tuyên bố khác nhau đến từ Said Ercan, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Xã hội Quốc tế (USMED).

Ercan cho biết: Trong đât nươc của chung ta Facebookở tuổi 43, Instagramở tuổi 37, Twitternếu trong 9 Xét rằng con số hàng triệu người dùng đã được vượt quá, điều này không phải là không thể.

Trong các lần phát biểu trước, Tổng thống đã phát biểu như sau:

Xét rằng mỗi tỉnh đều có các hiện tượng mạng xã hội riêng, có thể chúng ta sẽ thấy các hiện tượng đó là ứng cử viên tổng thống hoặc quốc hội trong tương lai. Nếu chúng ta xem xét các tuyên bố của Said Ercan, thì việc tiếp cận thế hệ mới thông qua internet sẽ dễ dàng hơn.

Những bài viết liên quan

Back to top button