Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Chuyển Blog Blogger của bạn cho người khác

Yêu cầu:

  • Cả người tặng và người nhận blog đều phải có tài khoản blogger (Google).
  • Người tặng blog phải là quản trị viên của blog đó.
  • Người tặng cần biết địa chỉ Gmail của người nhận.

Để bắt đầu quá trình chuyển blog blogger của bạn cho người khác, hãy đăng nhập vào blogger của bạn bảng điều khiển và chọn blog bạn muốn chuyển.

Nhấp vào ‘Cài đặt’ rồi nhấp vào ‘Cơ bản’ trên menu bên trái. Trong ‘Quyền’, chọn ‘+Thêm tác giả’. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chuyển blog tới và nhấp vào Mời tác giả cái nút. Bạn cũng có thể chọn từ danh sách liên lạc của mình nếu muốn.

Một yêu cầu sẽ được gửi đến email của người nhận. Anh ấy/cô ấy sẽ phải mở email, nhấp vào liên kết để chấp nhận yêu cầu thông qua tài khoản blogger của mình.

Sau khi yêu cầu được chấp nhận từ đầu bên kia, bạn có thể làm mới trang của mình và bây giờ bạn sẽ thấy người nhận được thêm với tư cách là tác giả trên blog của mình.

Nhấp vào nút tác giả và đặt anh ấy/cô ấy làm Quản trị viên blog của bạn. Blog bây giờ sẽ có hai Quản trị viên. Chính bạn và người nhận. Bây giờ bạn có thể nhấp vào biểu tượng ‘X’ trên địa chỉ email của mình để xóa chính bạn khỏi blog.

Vì blog có Quản trị viên mới nên người đó tự động trở thành chủ sở hữu của blog. Bạn sẽ không còn liên quan gì đến blog đó nữa. Hy vọng điều đó thật dễ dàng.

NB: Tôi quan tâm đến blog. Nếu bạn có bất kỳ blog nào có lượng truy cập đáng kể, bạn có thể chuyển nó cho tôi nếu bạn không cần nữa. ([email protected])