ClockWorkMod Recovery cho Nokia X trên XDA

Nhà phát triển XDA ‘dhacker29’ đã phát hành một bài đăng trên diễn đàn XDA nói rằng anh ta đã cài đặt thành công ClockWorkMod Recovery v6.0.2.8 trên chiếc Nokia X của anh ấy.

Nhà phát triển cho biết rằng quá trình khôi phục được xây dựng từ các nguồn CyanogenMod 10 và các nguồn hạt nhân từ Nokia với các bản cập nhật của riêng anh ấy. Anh ấy cũng nói rằng hầu hết mọi thứ đều hoạt động như bình thường và anh ấy đang làm việc để sớm khôi phục hoạt động hoàn toàn cho thiết bị cầm tay. Sau khi hoàn tất quá trình khôi phục, anh ấy sẽ làm việc trên ROM CyanogenMod cho Nokia X.

. .