Có vẻ như Samsung đang nấu lên phiên bản AirDrop của riêng họ

Có vẻ như Samsung đang nấu lên phiên bản AirDrop của riêng họ 1

Giống như Google là người duy nhất làm việc trên phiên bản AirDrop của họ cho Android. Theo dân gian tại XDA Developers, Samsung cũng đang làm việc trên một và họ gọi đó là Chia sẻ nhanh.

Bây giờ giống như mọi thứ khác của Samsung, điều này sẽ dành cho Galaxy chỉ điện thoại. Điều này sẽ hoạt động như một dịch vụ chia sẻ tệp nhanh giữa các thiết bị gần đó hoặc qua đám mây. Nếu bạn chọn tuyến đường đám mây, tệp sẽ được lưu trữ tạm thời qua Samsung Cloud giới hạn ở tệp 1GB tại một thời điểm và tối đa là 2GB mỗi ngày.

Hy vọng rằng, có nhiều điều hơn thế vì điều này nghe có vẻ như là một đối thủ xứng tầm. Dù sao, tính năng mới được thiết lập để đến trên Một giao diện người dùng 2.1 cập nhật. Không chắc chắn nếu điều đó sẽ đến với S20 hoặc ngay sau đó.

Hy vọng đến lúc đó, họ thực sự có thể biến điều này thành một cái gì đó. Suy nghĩ?

XDA