Cửa sổ 8.1 đã phát hành một trình quản lý ứng dụng

Mumbai: Đối với người dùng đang chạy Windows Điện thoại 8.1, Microsoft đã phát hành ứng dụng Tệp để quản lý tệp trên windows điện thoại. Không giống như trước đây, người dùng không còn phải tìm kiếm từng ứng dụng để truy cập tệp bị chôn vùi, giờ đây họ có thể dễ dàng truy cập các tệp được lưu trữ trên điện thoại và thẻ SD.

Trình duyệt tệp này giúp tìm kiếm và khởi chạy tệp hoặc chia sẻ nhiều tệp cùng một lúc dễ dàng hơn. Tệp là một ứng dụng khá tốt để sắp xếp và quản lý tệp trên một Windows điện thoại.

Ứng dụng có sẵn miễn phí tại Windows Cửa hàng điện thoại cho Windows 8.1 người dùng.

. .