Đánh giá Anker PowerPort III 25W: Bộ sạc điện thoại duy nhất bạn cần

Những điều bạn cần biết về Anker PowerPort III 25W

Những gì là tốt?

Kiểm tra bộ chuyển đổi du lịch Samsung 45W Galaxy S21 UltraApple iPhone 12 Pro MaxMicrosoft Surface Book X

Kiểm tra bộ chuyển đổi du lịch Samsung 45W:

Kiểm tra nguồn USB

Samsung Galaxy S21 Ultra:

24,4W / 25W

Apple iPhone 12 Pro Max:

22,8W / 25W

Microsoft Surface Book X:

24,3W / 60W

Kiểm tra bộ chuyển đổi du lịch Samsung 45W:

Điện áp & Dòng điện

Samsung Galaxy S21 Ultra:

8.82V, 2.77A

Apple iPhone 12 Pro Max:

8.92V, 2.55A

Microsoft Surface Book X:

8.9V, 2.73A

Kiểm tra bộ chuyển đổi du lịch Samsung 45W:

Tiêu chuẩn sạc

Samsung Galaxy S21 Ultra:

USB PD PPS

Apple iPhone 12 Pro Max:

USB PD 3.0

Microsoft Surface Book X:

USB PD 3.0

Kiểm tra bộ chuyển đổi du lịch Samsung 45W:

Nguồn điện từ tường

Samsung Galaxy S21 Ultra:

29,9W

Apple iPhone 12 Pro Max:

27,8W

Microsoft Surface Book X:

29,7W

Kiểm tra bộ chuyển đổi du lịch Samsung 45W:

Hiệu suất năng lượng

Samsung Galaxy S21 Ultra:

81.7%, tốt.

Apple iPhone 12 Pro Max:

81.8%, tốt.

Microsoft Surface Book X:

81.8%, tốt.

Anker PowerPort III 25W là người bạn đồng hành sạc điện thoại thông minh lý tưởng cho các thiết bị cầm tay mới và cũ.